Sökning: "eva sandin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eva sandin.

  1. 1. Education for Sustainable Development in Perspective(s) : Rural Mongolian teachers’ views on environmental problems

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Eva-Maria Sandin; [2014]
    Nyckelord :Education for sustainable development ESD ; values; value pluralistic; teachers; environmental problems; ethical perspectives; Utbildning för hållbar utveckling; värden; värdepluralism; lärare; miljöproblem; etiska perspektiv;

    Sammanfattning : Many researchers argue that there is a demand for a new way of teaching and learning to better equip us for the value pluralistic society we are living in. Research has shown that teachers are reluctant to teach about value pluralistic subjects. LÄS MER