Sökning: "evacuation"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet evacuation.

 1. 1. Flyktfilter i tunnlar och gruvor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Carl Ljungkvist; [2021]
  Nyckelord :Flyktfilter; flykthuvor; brandsäkerhet tunnlar; gruvor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and evaluate the use of escape filters during the construction phase of tunnels and mines. To achieve this aim three main research methods were used. LÄS MER

 2. 2. A COMPARATIVE STUDY OF TRAVELLING FIRE IN LARGE SPACES WITH MULTI-ZONE FIRE MODEL AND FDS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Paolo Bertoli; [2021]
  Nyckelord :Multi-Zone fire model; FDS; Large enclosures; Travelling fire.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A knowledge of far field temperatures is valuable for Performance Based Design structural analysis and life safety analysis, where a parametric study is needed. A fire model using multiple zones called a multi zone (MZ) fire model has in previous studies shown good potential as an analytical tool for predicting far field temperatures in large compartments. LÄS MER

 3. 3. The Investigation and Modeling of the interaction between Paperboard Clippings in a Pipe Flow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Lea Christierson; [2021]
  Nyckelord :Fluid-structure interaction; paperboard material modeling; transient pipe flow; overset mesh; image analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of Tetra Pak packages, holes are cut out of the paperboard for straws and caps. The left-over paperboard clippings, called confetti, need to be evacu- ated from the machine. However, this evacuation process has proven to cause problems due to jams arising as the confetti get stuck in joints and along the pipe walls. LÄS MER

 4. 4. Rekommendationer och strategier för personsäkerhet i stengruvor under jord

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Kajsa Lotta Kärnebro; [2021]
  Nyckelord :Självräddning gruvor; personsäkerhet gruvor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and evaluate some of the Swedish recommendations, strategies and tools used for personal safety in underground hard rock mines. The study was conducted using four different research methods divided into three parts based on each other. LÄS MER

 5. 5. Evakueringsstrategier vid skogsbrand : En teoretisk tillnärmning till massevakuering vid skogsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Westerberg; [2021]
  Nyckelord :Wildfire; Evacuation; Risk communication; Collaboration; Risk management; Crisis preparedness; Skogsbrand; Evakuering; Riskkommunikation; Samverkan; Riskhantering; Krisberedskap;

  Sammanfattning : Sverige är, och har varit, relativt skonat ifrån personskador förknippat med skogsbränder och sett ur ett internationellt perspektiv är det få skogsbränder som har tvingat människor att lämna sina hem. Med ett varmare klimat och en förtätning av tätorter kan frekvensen av händelser som kräver evakuering som riskhanteringsmetod komma att öka i olika delar av landet. LÄS MER