Sökning: "evacuation"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet evacuation.

 1. 1. Integrating Fire Evacuation into the Building Information Modelling Workflow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Nazim Yakhou; [2022]
  Nyckelord :Fire Safety Engineering; Building Information Modelling; Fire Evacuation; Performance Based Design; Golden Thread of Information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Building Information Modelling (BIM) is arising gradually as a useful methodology in the AEC field. One of the many benefits of BIM is coordination between stakeholders from multiple disciplines. However, the field of Fire Safety Engineering (FSE) is relatively lagging by its lack of integration into this digital workflow. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring från moderna utbildningsmiljöer i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonatan Edsinger; Måns Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Junior High School; Learning Environment; Pedagogical walkthrough; Post occupancy evaluation; School building; School design; Erfarenhetsåterföring; Högstadiet; Lärmiljö; Pedagogisk gåtur; Skolarkitektur; Skolbyggande; Utbildningsmiljö;

  Sammanfattning : Inom de kommande åren kommer många nya skolor att byggas och renoveras. För att dessa ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att erfarenheter från tidigare skolor samlas in och överförs, en så kallad erfarenhetsåterföring. Denna studie är en sådan erfarenhetsåterföring från tre moderna skolor i Sollentuna. LÄS MER

 3. 3. The Development of A Simple Engineering Calculation Method for Wildfire Scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muthia Khairunisa Jaelani; [2022]
  Nyckelord :Wildfire; evacuation; WUI fire; evacuation modelling; traffic modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Emergency planning is required to respond to the increasing wildfire threat. A part of this is to assess a community’s capacity to move to a safe place during wildfires. This can be achieved by calculating the time it takes for a community to evacuate from an at-risk area to a relatively safe place. LÄS MER

 4. 4. THE USE OF ELEVATORS FOR EVACUATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jiajia Li; [2022]
  Nyckelord :Elevators; residential buildings; Evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study focuses on the human factors associated with elevator use during evacuation in residential buildings. An online survey is conducted to explore seven factors that may influence people’s choice of elevators in China and the United Kingdom, including floor height, waiting time for elevators, crowd density in front of elevators, mobility limitations, instructions, fire location concerning people’s current location, and information about reliability of elevators during evacuation. LÄS MER

 5. 5. Fönsterutrymning – en experimentell studie av personflöde och säkerhetsmässiga aspekter vid utrymning via fönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Christoffer Rosenqvist Bergenzaun; Kasper Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Utrymning; fönster; fönsterutrymning; flöde; personflöde; säkerhet; trygghet; window; evacuation; flow; security; safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Evacuation flow through connections such as doorways and staircases is a subject that has been studied and documented for decades. Evacuation flow through windows however is a subject that has been studied to a much lesser extent. LÄS MER