Sökning: "evacuations"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet evacuations.

 1. 1. Simulating Panic In Crowds During Evacuations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Runelöv; Lisa Håkansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The layout of a room plays an important role in how effectively it can be evacuated. In particular, the locations and number of exits in a room affect how effective an evacuation is. What also affects the effectiveness of evacuations is panic behaviour and injuries. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 3. 3. Simulation and evaluation of strategies for emergency evacuation of high-density crowds

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Peterson; Emil Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is of great importance to be able to quickly evacuate big crowds from venues such as concert arenas. This paper investigates and compares three different strategies for emergency evacuation of big crowds, based on frequently occurring phenomenons in evacuation, namely: To go for the closest possible emergency exit, to go for the main exit, meaning the way you came in, or to go for an emergency exit you have been given before the need for evacuation arises. LÄS MER

 4. 4. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 5. 5. A review of traffic models for wildland-urban interface wildfire evacuation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albin Bergstedt; [2018]
  Nyckelord :Wildfire; wildfire evacuation; WUI evacuation; evacuation modelling; evacuation behavior; wildland urban interface; large-scale evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent years have seen an increased prevalence of wildfires, some of which has spread into the wildland-urban interface and lead to large-scale evacuations. Large-scale evacuations gives rise to both logistical and traffic related issues. LÄS MER