Sökning: "evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 10518 uppsatser innehållade ordet evaluation.

 1. 1. Fault Prediction in Android Systems through AI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kirsten Bassuday; Murtada Ahmed; [2019-10-04]
  Nyckelord :Machine Learning; Data Science; Process Metrics; Git; Defect Prediction; Repository Mining; Jira;

  Sammanfattning : Software code defect prediction is important in improving code quality and the turnaround time of software products. In this thesis we investigate how to create and extract features, analyze existing work to create and realize a defect prediction technique that can be applied in an industrial setting. LÄS MER

 2. 2. Passive Diagnosis of Mental Health Disorders Incorporating an Empathic Dialogue System

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fionn Delahunty; [2019-10-04]
  Nyckelord :Clinical Psychology; Medicine; Depression; Anxiety; Psycholinguistics; Multidimensional Deep Learning; Dialogue systems; Empathy;

  Sammanfattning : Depression and anxiety are the two most prevalent mental health disorders worldwide, impacting the lives of millions of people each year. Current screening methods require individuals to manually complete psychometric questionnaires. LÄS MER

 3. 3. Logical tensions in health care - A case study in quality improvement work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Viktorsson; [2019-10-01]
  Nyckelord :Swedish Healthcare; Organizing; Practice; Quality improvement; Science of Improvement; Institutional logics; Translation of Ideas;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en personcentrerad och gruppbaserad egenvårdsutbildning för personer med typ 2 diabetes -Hur påverkas välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Fridén; Agneta Kristensson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Omvårdnad; typ 2 diabetes; personcentrering; gruppbaserad egenvårdsutbildning; välbefinnande; egenvård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanligt förekommande sjukdom med framtida risker för komplikationer. Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla effektiva metoder för att minska dessa risker. LÄS MER

 5. 5. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER