Sökning: "evaluering"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet evaluering.

 1. 1. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Design och evaluering av en universitetskurs om webbtillgänglighet : Med fokus på pedagogiska arbetssätt samt ett kursmoment om assisterande teknik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :web accessibility; accessibility; course design; tillgänglighet; webbtillgänglighet; assisterande teknik; kursupplägg;

  Sammanfattning : En pågående digitalisering av det svenska samhället gör att tillgänglighet inte längre är ett enbart fysiskt fenomen utan också ett digitalt. Allt fler av samhällets viktiga tjänster, såsom hälsovård och banktjänster, går över helt eller till stor del till den digitala världen. LÄS MER

 3. 3. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av försorterings-anläggningen för hushålls- och verksamhetsavfall på Renova - Sävenäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :William Säll; [2021]
  Nyckelord :RDF; Drift; Hammarkvarn; Försorteringsanläggning;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar utformningen av en driftmanual samt ett arbetsschema för Renova Sävenäs försorteringsanläggning. Anläggningen förbehandlar idag endast träavfall. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka komponenter som är avgörande för att skapa ett arbetsschema och driftmanual. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Cloud Native Solutions for Trading Activity Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Johansson; [2021]
  Nyckelord :Cloud native; Cloud Computing; Scalability; Execution Time; Trading; Cloud Native; Cloud Computing; Skalbarhet; Exekveringstid; Börshandel;

  Sammanfattning : Cloud computing has become increasingly popular over recent years, allowing computing resources to be scaled on-demand. Cloud Native applications are specifically created to run on the cloud service model. LÄS MER