Sökning: "evangelium"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet evangelium.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Ett femte evangelium : Med Bachs kyrkokantater i det 21:a århundradet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Åberg; [2021]
  Nyckelord :Kyrka; kyrkomusik; Johann Sebastian Bach; kör; gudstjänst; liturgi; barock; kantat; kyrkokantat; musik; Leipzig; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Johann Sebastian Bachs kantater för kyrkoåret skrevs i en annan tid, de har ett annat språk, både skriftligt och textligt, än vad kanske dagens gudstjänstbesökare är vana vid. För att göra dessa mästerverk relevanta idag behövs, tror jag, en varsam redigering. LÄS MER

 3. 3. Jesus-epitet i Sanningens Evangelium : En jämförelse med Matteus- och Johannesevangeliet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Ida Karolina Andræ; [2021]
  Nyckelord :Epitet; Jesus; Sanningens evangelium; gnosticism;

  Sammanfattning : En uppsats som genom komparativ teologisk analys undersöker vilka Jesus-epitet som används i den gnostiska (valentinianska) skriften Sanningens Evangelium och vad de och sättet de används på jämfört med i Matteus- och Johannesevangeliet kan säga om den syn på Jesus som speglas i Sanningens Evangelium. ... LÄS MER

 4. 4. "Vem säger ni att jag är?" : En studie i nutida kontextuell pentekostal kristologi i ljuset av den klassiska pingströrelsens femfaldiga evangelium

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Jakob Romeborn; [2021]
  Nyckelord :Christology; Pentecostalism; Pentecostal theology; Spirit Baptism; Liberation Theology; Spiritual Warfare; Kristologi; Pentekostalism; Pentekostal teologi; Andedop; Befrielseteologi; Andlig krigföring;

  Sammanfattning : This essay sheds light on three Pentecostal theologians – Frank D. Macchia, Darío López Rodríguez and Opoku Onyinah by analysing one of their theological publications each. LÄS MER

 5. 5. Här finns inget evangelium kvar : En kvalitativ intervjustudie av Svenska kyrkans representanters syn på klimatförändringarna, den yttersta dagen och människor med existentiell ångest.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Church; Climate change; Climate-anxiety; New Testament; Book of Revelations; Religion; Apocalypse; Christianity; Social constructivism; Secularization.; Svenska kyrkan; Klimatförändringar; Klimatångest; Nya testamentet; Uppenbarelseboken; Religion; Apokalyps; Kristendom; Socialkonstruktivism; Sekularisering.;

  Sammanfattning : During the 20th century, our planet and its population have faced a number of environmental challenges. The climate on earth is changing and it is most likely due to human activity and the destruction of the earth's resources, ecosystems and waterways. More recently a very active environmental movement is taking up more space in people's lives. LÄS MER