Sökning: "evans analysmetod mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden evans analysmetod mälardalens högskola.

 1. 1. Viljan att vårda : Utmaningar i vården av patienter med ett beroende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Janica Smedberg; Malin Sundström; [2020]
  Nyckelord :Alcohol; caring; drugs; Eriksson’s caritative nursing theory; experiences; nurses; Alkohol; Erikssons caritativa omvårdnadsteori; narkotika; sjuksköterskor; upplevelser; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagligen ger sjuksköterskor vård till patienter med ett beroende, en vård som idag har blivit allt vanligare. Tidigare forskning visar att patienter med ett beroende upplever en bristande kunskap och bemötande hos sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Återhämtning efter stroke : Ur vårdarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katarzyna Leusz; Katrin Tryggvadottir; [2018]
  Nyckelord :literature study; qualitative; recovery; stroke; support; kvalitativ; litteraturstudie; stroke; stöd; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många människor drabbas av stroke varje år och detta kan medföra olika långa återhämtningsprocesser för dessa människor. I hälso- och sjukvården ska patienternas hälsa främjas och de behöver förutsättningar att återfinna livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. ÖVERGÅNG TILL PALLIATIV VÅRD : - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Österberg; Nasra Hussein; [2018]
  Nyckelord :Kurativ; palliativ; sjuksköterskor; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienterna upplevde att övergången mellan kurativ och palliativ vård väckte känslor som bland annat osäkerhet och rädsla. Patienterna upplevde att information och stöd från sjuksköterskorna förenklade övergången till palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Piccolo; Ruth Serimu; [2018]
  Nyckelord :döden; erfarenheter; känslor; lidande; palliativ vård; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta och vårda patienter i livets slutskede är en naturlig del av sjuksköterskans arbete. Bemötandet sträcker sig inte enbart till patienter utan innefattar även anhöriga, vilket i många fall kan upplevs som tungt och en svår uppgift för sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Finna mening trots sjukdom : Erfarenheter hos personer med mild till måttlig demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexander Lööw; Madelene Löfberg; [2016]
  Nyckelord :Dementia; meaningful everyday; patient experiences; systematic literature review; demens; meningsfull vardag; patientens upplevelse; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att antalet personer som lever med demenssjukdom väntas öka blir behovet av kunskap inom ämnet av vikt för att möjliggöra en god och evident vård. Därför behövs mer forskning utifrån ett patientperspektiv om vad dessa individer anser vara meningsfullt i vardagen. LÄS MER