Sökning: "evans analysmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden evans analysmetod.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 2. 2. Inte som alla andra : En litteraturstudie om barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rosanna Blomstrand; Marie Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; epilepsi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som orsakar återkommande anfall på grund av överdriven aktivitet i hjärnan. Det är individuellt hur anfallen ser ut, men en och samma person har oftast en sorts anfall. Syfte: Syftet med studien var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning efter stroke : Ur vårdarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katarzyna Leusz; Katrin Tryggvadottir; [2018]
  Nyckelord :literature study; qualitative; recovery; stroke; support; kvalitativ; litteraturstudie; stroke; stöd; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många människor drabbas av stroke varje år och detta kan medföra olika långa återhämtningsprocesser för dessa människor. I hälso- och sjukvården ska patienternas hälsa främjas och de behöver förutsättningar att återfinna livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. ÖVERGÅNG TILL PALLIATIV VÅRD : - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Österberg; Nasra Hussein; [2018]
  Nyckelord :Kurativ; palliativ; sjuksköterskor; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienterna upplevde att övergången mellan kurativ och palliativ vård väckte känslor som bland annat osäkerhet och rädsla. Patienterna upplevde att information och stöd från sjuksköterskorna förenklade övergången till palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Vård i livets slutskede : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Piccolo; Ruth Serimu; [2018]
  Nyckelord :döden; erfarenheter; känslor; lidande; palliativ vård; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta och vårda patienter i livets slutskede är en naturlig del av sjuksköterskans arbete. Bemötandet sträcker sig inte enbart till patienter utan innefattar även anhöriga, vilket i många fall kan upplevs som tungt och en svår uppgift för sjuksköterskor. LÄS MER