Sökning: "evans beskrivande syntes"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden evans beskrivande syntes.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORSERFARENHETER AV ATT VÅRDA ILIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ibrahim Marrakchi; Diana Hoffiani; [2022]
  Nyckelord :Keywords: End of life care; experiences; nurses; palliative care;  ; Nyckelord: Palliativ vård; livets slutskede; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede innebär att ta hänsyn tillden döende patientens helhet och situationen den befinner sig i. Det innebär även attkommunicera och skapa en förtroendefull relation med patienter och deras anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga trycksår : - sjuksköterskors erfarenheter 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nabilo Hassan; Heba Samar; [2022]
  Nyckelord :Erfarenhet; förebyggande åtgärder; patienter; sjukhus; sjuksköterskor; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: trycksår beror på att huden och underliggande vävnad får en skada som är orsakad av lokal syrebrist. Nedsatt allmäntillstånd, minskad rörlighet är riskfaktorer som kan utveckla trycksår. Smärtan av trycksår kan upplevas olika utifrån olika patienter. LÄS MER

 3. 3. Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av existentiell omvårdnad vid psykiatrisk vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Adama Camara; Misrak Feyissa; [2022]
  Nyckelord :Existential care; Experience; Nurses; Psychiatry; Erfarenhet; Existentiell omvårdnad; Psykiatri; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a major challenge to the global burden of health care. In order to improve and develop the experience of nurses global, it is thus important to gain an increased understanding of existential dimension. Aim: The aim of this study was to illuminate the experiences of psychiatric nurses in existential care. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Palmér; Lisa Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; Death; Experience; Palliative; Död; Erfarenhet; Palliativ; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en utmanade uppgift och kan komma att påträffas på arbetsplatsen där blivande sjuksköterskor väljer att arbeta efter utbildning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en viktig roll för patienter och anhörigas upplevelser av palliativ vård, och att upplevelsen försämras då sjuksköterskor är osäkra. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av transitionen från kurativ till palliativ vård på IVA : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :next of kin; transition; end-of-life care; intensive care; experiences; närstående; transition; vård i livets slut; intensivvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av patienterna som avlider på intensivvårdsavdelningar gör detta efter att ett beslut tagits att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Närstående kan påverkas på olika sätt när vården går från kurativ till palliativ, bland annat kan upplevelser av bristande kommunikation från personalen leda till psykiska symtom i efterförloppet. LÄS MER