Sökning: "evans beskrivande syntes"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden evans beskrivande syntes.

 1. 1. Patienters delaktighet vid omvårdnad : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marwa Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur utvecklingen av patientens delaktighet har förändrats. Det finns lagar som styr patientens rätt till delaktighet och att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att möjliggöra detta. Möjligheterna grundas i en vårdrelation och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Ett komplext vårdande : -Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med diabetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicole Romero Massú; Moa Vållberg; [2020]
  Nyckelord :care relation; chronic disease; individualized; patient education; self-care; egenvård; individanpassat; kronisk sjukdom; patientutbildning; vårdrelation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Personer som drabbats av diabetes har ökat under de senaste decennierna. Fler sjuksköterskor kommer behöva evidensbaserad kunskap om hur de vårdar dessa personer på bästa sätt. Tidigare forskning visade patienters- och anhörigas erfarenheter av diabetessjukdomen samt diabetesvården. LÄS MER

 3. 3. Att leva med emotionellt instabil personlighetsstörning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Nieminen; Sara Hollingsworth; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning förekommer hos 1–2 procent av befolkningen och till skillnad från patienter med någon annan personlighetsstörning eller förstämnings- och ångestsyndrom finns dessa patienter betydligt oftare i psykiatriska och andra vårdsammanhang. Diagnosen innebär en benägenhet till känsloutbrott och en oförmåga att kontrollera dessa utbrott. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssal : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Isabelle Thimberg; Linda Appelgren Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskan medverkar i ett interprofessionellt team på operationssalen där teamarbeten sker kontinuerligt i det dagliga arbetet. I teamet har operationssjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för patientens perioperativa vård. LÄS MER

 5. 5. VÅRD AV PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En litteraturstudie från sjuksköterskornas perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Andersson; Alina Gholam Muhayuddin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; omvårdnadsansvar; palliativ vård; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en vårdform som innebär att främja livskvaliteten och lindra lidande hos patienter i livets slutskede, detta är ett ansvarsområde som tillhör sjuksköterskorna. Det är ett arbetssätt som ska tillfredsställa patienters fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov, vilket kan skapa påfrestningar hos sjuksköterskorna. LÄS MER