Sökning: "evca"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet evca.

 1. 1. Lagstiftningens inverkan på Private Equity-marknadens storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Uvelöv; Emil Hedberg; Edward Malmborg; [2004]
  Nyckelord :Private equity; Venture capital; Law Finance; EVCA; SVCA; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att öka investeringarna på PE-marknaden. I uppsatsen undersöks om det föreligger en statistisk signifikans genom linjär regression hos ett antal lagregler och går kvalitativt igenom den befintliga svenska lagstiftningen för att finna orsaksvariabler och deras påverkan. LÄS MER

 2. 2. Valuation Procedures for Portfolio Investments

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Johan Stebrant; Niklas Ramstedt; Peter Lantz; [2002]
  Nyckelord :Investment Company; Company Valuation; Asset Valuation; Disclosure; Harmonization; Standardization and Net Asset Value.;

  Sammanfattning : Investment Companies are financial intermediaries between investors and investments. Investors buy shares in Investment Companies, which are entities that invest these share revenues in order to make income from dividends, received interests and capital gains on sales of investments. LÄS MER