Sökning: "evelina kalmar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden evelina kalmar.

 1. 1. Belöningssystem i hotellbranschen : Dess utformning och bidrag till målkongruens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Abrahamsson; Jonathan Ollander Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; ekonomistyrning; hotellbranschen; målkongruens.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens. LÄS MER

 2. 2. Kulturarvets betydelse vid destinationsutveckling : Kalmar, en historisk guldgruva för besökare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Andersson; Elias Broberger; Evelina Göransson; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; bevarande; autenticitet; symbolism; semiotisk modell; platsskapande; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism idag är inte bara ett verktyg för ekonomisk vinning, utan det innefattar även utveckling och bevarande. Det är i dagsläget styrt och konstruerat efter historia, natur och tradition; tre punkter som berör områdena kultur och arv. LÄS MER

 3. 3. Sökes: kvalificerade säsongsanställda : betydelsen av rekrytering och motivation av säsongsanställda i turismföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Elisabet Bjelkfors; Evelina Odinge; [2009]
  Nyckelord :Turismbranschen; Säsongsanställda; Human Resource Management; Rekrytering; Utbildning; Empowerment; Ledarskap; Motivation;

  Sammanfattning : I alla turismföretag har de anställda en av de viktigaste rollerna i verksamheten. Den produkt som turismföretag säljer skapas i möten mellan gäster och en eller flera anställda. I de mötena skapas inte bara produkten utan det är också då som gästerna värderar produkten och företaget. LÄS MER

 4. 4. Emmaboda kommun : Information, kommunikation och marknadsföring mot kommunens invånare

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Evelina Karlsson; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; information; marknadsföring; varumärke; platsens attraktionskraft;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor blir det allt viktigare med marknadsföring och varumärkesbyggande. Viktiga kommunikationsfrågor handlar om att informationsspridning har en stor roll i hur pass bra en kommun kan uppfylla kraven från invånarna. LÄS MER

 5. 5. Manligt och kvinnligt enligt kvinnor och män : En kvalitativ undersökning av ledarna i fyra livsstilsmagasin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Alexandra Westin; Evelina Eriksson; [2009]
  Nyckelord :socialt konstruerat kön; manligt; kvinnligt; världsbild; ledare; livsstilsmagasin; gender;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how femininity and masculinity is portraited in theeditorials of four Swedish lifestyle magazines; Glamour, Cosmopolitan, Moore and Slitz. Themain questions we based our study on are: What kind of relationship does the editor in chiefcreate with the intended reader? What conception of the world does the editor in chief createin the editorials? How does the editor in chief portray masculinity and femininity?In order to answer the questions above we performed a qualitative analysis of the editorials offour lifestyle magazines published during 2007. LÄS MER