Sökning: "evelinn fagerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden evelinn fagerberg.

  1. 1. Det är ett mödosamt arbete för dem allesammans. En etnografi inspirerad intervjustudie om språkstörning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Evelinn Fagerberg; [2014-04-17]
    Nyckelord :språkstörning; läsförståelse; läsning;

    Sammanfattning : SYFTESyftet med denna uppsats är att undersöka vilka tankar och uppfattningar ett antal pedagoger har om språkstörning, läsning och läsförståelse. Vidare syftar undersökningen till att se vilka åtgärder som pedagogerna förespråkar i relation till elever med diagnosen språkstörning. LÄS MER