Sökning: "even flow"

Visar resultat 1 - 5 av 822 uppsatser innehållade orden even flow.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Lösning för användning av schampokoncentrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hala Mawas; Carl Jonas Wiklander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande projekt var ett kandidatexamensarbete i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med projektet var att utveckla en lösning som tillåter en smidig och attraktiv användning av ett schampokoncentrat. Koncentratet utvecklades av start-up företaget Hair-Ability och bestod av ett pulver. LÄS MER

 3. 3. Designing an Electric Road System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :David Pålsson; Samuel Henley; [2023]
  Nyckelord :ERS; Electric Road System; Power Demand; Energy Storage; Peak Shaving; Emergency Backup; Elväg E20; Hallsberg; Örebro; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electric road systems (ERS) provide electric power to vehicles en route (dynamic charging) and can reduce the need for onboard battery capacity. This thesis sets out to examine the power demand of an ERS and the integration of energy storage in its power supply for grid load alleviation and backup power. LÄS MER

 4. 4. Active flow control of the turbulent boundary layer over a NACA4412 wing profile for skin friction drag reduction

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Giacomo Semprini Cesari; [2023]
  Nyckelord :Active flow control; drag reduction; numerical simulations; turbulent boundary layer; wings;

  Sammanfattning : In the context of building a framework for active flow control of turbulent boundary layers in wings, a set of large-eddy simulation (LES) are implemented in OpenFOAM. The flow around a NACA4412 wing profile is simulated at 5° angle of attack and Re_c = 400˙000. LÄS MER

 5. 5. Trustworthy SDN Control Plane for Prioritized Path Recovery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacopo Barcellesi; [2022]
  Nyckelord :Software Defined Networking SDN ; Path Recovery; End-hosts Connectivity; Connectivity Prioritization; Programming Protocol-independent Packet Processors P4 ; Phasor Measurement Unit PMU s;

  Sammanfattning : Software Defined Networking (SDN) has gained popularity and attractiveness in the past years’ thanks to its dynamic and programmable nature. The possibility to decouple the data plane and control plane allows for the implementation of Internet networks in an innovative way. LÄS MER