Sökning: "evenemang organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden evenemang organisation.

 1. 1. Champagneflaskan övergick till termosen : En beskrivning av Båstads förändring som resmål under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Hellgren; Emilia Tapper Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Båstad; tourism; crisis; tourist behavior; Covid-19; value attraction; Båstad; turism; kris; turistbeteende; Covid-19; attraktionsvärde;

  Sammanfattning : Båstad är en liten stad lokaliserad på Bjärehalvön. Staden är känd för dess många evenemang och dess årliga tennisturnering, Nordea Open. De olika evenemangen lockar ett stort antal turister varje sommar. I slutet av år 2019 uppstod ett coronavirus som kom att skapa sjukdomen Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Wing Kwan Wong; [2020]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Sammanfattning : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. LÄS MER

 3. 3. Sponsorrelationens livscykel : Avgörande relationskomponenter för sponsorrelationer inom evenemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Arfs; Emelie Larm; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship Relationship; Event sponsoring; Life Cycle Model; Sponsorship Characteristics; Sponsorrelation; Evenemangssponsring; Livscykelmodell; Relationskomponenter;

  Sammanfattning : Med anledning av bristande forskning om sponsorrelationers utveckling, är studiens syfte att öka förståelsen för vilka relationskomponenter som är avgörande för sponsorrelationens olika livscykelfaser. Studien syftar specifikt till att undersöka evenemangssponsring. LÄS MER

 4. 4. QuickBook : Web-based booking system for dinner parties and events

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Abrahamsson; Carolina Gripsborn; Anto Juko; Catya Kemppainen; [2020]
  Nyckelord :Web-application; booking; booking-system; nations; IT; event; planning;

  Sammanfattning : Göteborgs Nation is an organisation in Uppsala led by students at Uppsala University. The student nation provide social activities for the university's students, and they experience certain difficulties with the booking process for their events. LÄS MER

 5. 5. ''FÅTAL PLATSER KVAR'' : en kvalitativ textanalys av Malmö Nations rekryteringsarbete på Facebook hösten 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alicia Svensson; Camilla Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; organisationsteori; Malmö Nation; mytologi; textanalys; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Malmö Nation är en av tolv studentnationer i Lund och drivs som en ideell organisation av engagerade studenter. Denna studie undersöker hur Malmö Nation som organisation har valt att framställa sig under deras rekryteringsperiod hösten 2018, via Facebook. LÄS MER