Sökning: "evenemang"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet evenemang.

 1. 1. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2018]
  Nyckelord :Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Sammanfattning : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Uppbyggnaden av ett orange hjärta : Varumärket IFK Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kevin Johnson; Daniel Hällström; [2018]
  Nyckelord :varumärke; varumärkeskapital; IFK Kristianstad; evenemang; idrott;

  Sammanfattning : IFK Kristianstad har gått från guldåldern under 1940- och 1950-talen till att vara på gränsen till konkurs men har rest sig och är idag Sveriges rikaste handbollsklubb. 2009 tog föreningen återigen tillbaka sin plats i Elitserien och valde att göra en förändring då ekonomin återigen inte var hållbar. LÄS MER

 3. 3. Underhållning : som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Eklöf; Sandra Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Event marketing strategies; Shoppingcenter; Management; Entertainment; Strategisk eventmarknadsföring; Shoppingcenter; Management; Underhållning;

  Sammanfattning : Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. LÄS MER

 4. 4. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2018]
  Nyckelord :årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Sammanfattning : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Förslag till design av IT-stöd för planeringsfasen av fysiska evenemang : En studie om hur IT-stöd kan designas för att stötta socialt nätverkande under planeringsfasen av fysiska evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Petter Jakobsson; Tim Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :social networking; physical events; physical event planning; social matching; social matching systems; socialt nätverkande; fysiska evenemang; planering av fysiska evenemang; social matchning; sociala matchningssystem;

  Sammanfattning : Målet att förbättra socialt nätverkande mellan deltagare på fysiska evenemang kan uppnås genom informationsutbyten med stöd av digitala matchningssystem. Evenemangsdeltagare har ett behov av att under sin planeringsfas få tillgång till information kring andra besökare och evenemangets innehåll då dessa är viktiga faktorer vid beslutet att besöka ett evenemang. LÄS MER