Sökning: "evenemangsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet evenemangsmarknadsföring.

 1. 1. "...man behöver bygga hypen" : En fallstudie om marknadsföring- före och efter ett evenemang

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Collander; Adam Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marketing Event marketing Tourism Generation-Z; Marknadsföring Evenemangsmarknadsföring Turism Generation-Z;

  Sammanfattning : Evenemang är ett turistiskt fenomen som handlar om att erbjuda en upplevelse som är något utöver det vanliga. I dagens samhälle tas upplevelsen tillvara på och används i marknadsföringssyfte där själva evenemanget kan marknadsföra ett budskap. LÄS MER

 2. 2. Könad evenemangsmarknadsföring : En fallstudie om hur genus framställs i Storsjöyrans marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Andrea Andersson Forsberg; Annie Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Destinationsutveckling i samband med folkliga motionslopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Karlgren; Fabian Wingfors; [2017]
  Nyckelord :Destination development; Destination marketing; Tourist destination; Event branding; Event marketing; Sport events.; Destinationsutveckling; Destinationsmarknadsföring; Turistdestination; Event branding; Evenemangsmarknadsföring; Sportevenemang.;

  Sammanfattning : The purpose of this study, written in Swedish, is to study two of the most popular sportsevents in Sweden; Vasaloppet and Göteborgsvarvet (Gothenburg Half Marathon) and theaffect the events has on the host destinations and also how the organizers use the destinationsfor their development.The study also shows how municipalities and public authorities connected to destinationdevelopment handles these events for their own purpose in their destination marketing todevelop their destination and improve the destination image. LÄS MER

 4. 4. Nya Ullevi - Nyckeln till Göteborgs utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Kliger; Viktor Börjesson; [2012-02-13]
  Nyckelord :Nya Ullevi; Göteborg Co; Destinationsmarknadsföring; evenemangsmarknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Webbplatsen som marknadsföringskanal − Lokala Evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Camilla Svärd; Caroline Bladh; [2010]
  Nyckelord :lokala evenemang; evenemangsmarknadsföring; internetmarknadsföring; upplevelser;

  Sammanfattning : Genom Internet skapas ständigt nya och kreativa lösningar som ger företag ochorganisationer möjligheter att förmedla sitt budskap på ett virtuellt sätt. Särskilt viktigt ärdet för upplevelseindustrin och där tillhörande evenemangsaktörer att kunna återgeverkligheten i teknologin. LÄS MER