Sökning: "evenemangsturism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet evenemangsturism.

 1. 1. Event som planering för turism

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2019]
  Nyckelord :planering; samarbete; offentliga aktörer; privata aktörer; ideella företag; påverkan; besöksnäring; evenemang; evenemangsturism; sportturism; Rally Sweden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Putte i Parken : En studie om hållbar evenemangsturism

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Dragana Baban; [2016]
  Nyckelord :Putte i Parken; hållbar musikfestival; hållbar turism; hållbara evenemang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Speciella Evenemang som Upplevelser : En undersökning av Picknick med BMW

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Rohdin; [2015]
  Nyckelord :Evenemangsturism; Upplevelseindustri; Speciella evenemang; Evenemangsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vad evenemanget Picknick med BMW, som utspelar sig i Toruń i Polen, har för brister i tillfredställandet av besökarnas sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel), grundläggande mänskliga behov (fysiska, sociala, säkerhet, uppskattning och självförverkligande) och motiv till vistelsen. Den tar också upp hur bristerna kan åtgärdas för att förbättra upplevelsen av evenemanget. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling : Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Malin Carlsson; Anna Larsson; Magnus Larsson; [2015]
  Nyckelord :marketing; events; destination development; marknadsföring; evenemang; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. LÄS MER

 5. 5. Huliganismens påverkan på turismnäringen : En studie om hur evenemang arbetar med säkerhetsaspekter och hanterar huliganism

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Henrik Lindell; Enes Skrijelj; [2015]
  Nyckelord :Event Security; hooliganism; sports tourism; audience management; Evenemangssäkerhet; huliganism; sportturism; publikhantering;

  Sammanfattning : I takt med expanderingen av evenemangsturism växer även kraven på säkerhetshanteringen i samband med evenemangen. Hot som huliganism är vanligt förekommande vid vissa evenemang och behöver handskas med för att undvika eventuella påverkningar på besöksnäringen. LÄS MER