Sökning: "event history analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden event history analysis.

 1. 1. Grain Size Analysis of Late Pleistocene Loess Deposits, Jersey

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Joakim Edlund; [2022]
  Nyckelord :Jersey; loess; grain size; ice age; past climate; Jersey; löss; kornstorlek; istid; forntida klimat;

  Sammanfattning : As the world faces the effects of rapid climate change it is essential that we understand how the Earth’s climate has evolved in recent geological history. The island of Jersey harbours loess deposits which hold clues to recent climate change which have not been extensively studied. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga förlossningsbristningar i en medikaliserad förlossningsvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tamira Saglind; Clara Zöberl; [2022]
  Nyckelord :Midwifery; Delivery; Vaginal tearing; Perineum; Preventive measures; Förlossningsvård; Förlossning; Förlossningsbristningar; Perineum; Förebyggande metoder;

  Sammanfattning : Förlossningsbristningar involverar olika former av skador på vagina, vulva, perineum och analsfinktrar. Skadan kan uppstå spontant under födseln eller genom iatrogena skador som hälso- och sjukvården åstadkommit. LÄS MER

 3. 3. Flyktingar med historia av tortyr och andra potentiellt traumatiska händelser : Upplevelser i vårdmötet - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Johannes Eugenius; Sigrid Karlander; [2022]
  Nyckelord :Experiences; health care; refugee; torture; trauma; Flykting; hälso- och sjukvård; tortyr; trauma; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Many of the people who have been forced to flee their countries have experienced torture or other potentially traumatic events [PTE]. These experiences can lead to serious health consequences. The care staff experience difficulties in caring for these individuals. LÄS MER

 4. 4. Colliding Galaxies in a (Nut)Shell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Jonathan Petersson; [2022]
  Nyckelord :shell galaxies; simulations; starbursts; quenching; mergers; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Galaxy interactions and mergers are natural recurring events in the current cosmological paradigm, events that often coincide with starbursts and enhanced star formation activity. To understand why that is, one can use idealised (non-cosmological) merger simulations, which provide freedom to recreate specific tidally distorted galaxies, and analysis of the time evolution and underlying physics of the star formation activity at a high spatial resolution. LÄS MER

 5. 5. Synen på Berlinmurens fall : En litteraturstudie om Berlinmurens fall åren 1992-2019

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonas Norberg; [2022]
  Nyckelord :Berlin wall; cold war; history textbooks; use of history; history awareness; Sweden;

  Sammanfattning : Russia's invasion of Ukraine, with increased tensions between East and West as a result, has, after a period of relative calm, led to a situation reminiscent of the days of the Cold War. A situation where Europe is once again torn between two power poles under threat of nuclear war in a way reminiscent of the time leading up to the fall of the Berlin Wall in 1989. LÄS MER