Sökning: "everday life"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden everday life.

 1. 1. Tidsutdräkt-en kvalitativ studie om upplevelser och konsekvenser som uppstår i den tid och väntan som uppstår i samband med ett barns funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Madeleine Flink; [2016]
  Nyckelord :familjers upplevelser; fysisk funktionsnedsättning; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; väntan och väntan och tid;

  Sammanfattning : En väntan uppstår hela tiden, det kan vara allt från att vänta på bussen, till att få en läkartid eller ett beslut som ska tas. Väntan kan förknippas med andra närliggande tillstånd som exempelvis förväntan och längtan. Ett barns väntan på jultomten på julafton eller väntan och längtan efter barnet vid en graviditet. LÄS MER

 2. 2. Hundar som ett komplement till omvårdnaden inom rättspsykiatrin - En kvalitativ studie om patienters upplevelser. : “Vi lever ju här tillsammans och hjälper varandra å, därför är det viktigt att hitta en form som passar alla.”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Qvarfordt; Louise Malmberg; [2015]
  Nyckelord :Nursing care; Well-being; Forensic psychiatric care; animal-assisted therapy AAT ; animal-assisted activity AAA ; Omvårdnad; välbefinnande; rättspsykiatrisk vård; hund-assisterad intervention HIA ; hund-assisterad aktivering HAA ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att hundar har en positiv effekt på den fysiska hälsan. De kan också öka det sociala samspelet, minska depression, öka självförtroende och självbestämmande samt reducera ångest genom hundassisterad aktivitet eller hundassisterad intervention. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsutbildning inom byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Fredrik Wickman; [2012]
  Nyckelord :ledarskap; arbetsledning; kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to examine different roles of leadership in the working environment by interviewing ex-students that have taken their degree from Halmstad Högskola and its construction program. How do these ex-students handle to be in a position of power in their everday life and how do they handle decision making? Do they find that the education they have recieved in any way has helped them in regard for leadership or do they rather conclude that further education in the area of leadership would be beneficial? These are the questions that I set out to shed some light over in this essay. LÄS MER

 4. 4. Temporality of Public Art : its Evocative Function of Space and Time in Everyday Life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Jiyeon Chung; [2010]
  Nyckelord :site-specificity; everday life; temporality; public art; public space; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Starting with an awareness of plain public art which is permanently installed, I begin to pay attention to temporality. As the term “public art” itself carries mutually conflicting concepts, previous researches have mainly focused on issues like “political aestheticization” and “privatization of public space” in terms of development and democracy. LÄS MER

 5. 5. Vilka aktiviteter iranska kvinnor fyller sin vardag med - En dimension av delaktighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Mirjam Blomster; Martina Wikström; [2005]
  Nyckelord :occupational therapy; participation; occupation; women from Iran; satisfaction; arbetsterapi; delaktighet; aktivitet; iranska kvinnor; tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Invandrar kvinnor lider av större ohälsa än svenskar och invandrar män. Delaktighet i meningsfulla aktiviteter är viktigt för att utveckla och bibehålla fysisk hälsa, mental hälsa och livstillfredsställelse. Vidare är delaktighet och inflytande i samhället en grundläggande förutsättning för hälsa. Många arbetsterapeuter har pga. LÄS MER