Sökning: "eviction"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet eviction.

 1. 1. Green Colonialism: A Critical Discourse Analysis (CDA) of Conservation Practices In The Context Of Simien Mountains National Park, Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Anna Kristina Beijmo; [2023]
  Nyckelord :Green colonialism; Conservation; Simien Mountains National Park SMNP ; Critical Discourse Analysis CDA ; Discourse; Orientalism; Postcolonialism; UNESCO; EWCA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since its establishment in 1969, external actors have been significantly involved in the implementation of nature conservation in Simien Mountains National Park (SMNP). As climate change becomes increasingly tangible, conservation activities are frequently being deployed to protect ecosystems across the globe. LÄS MER

 2. 2. Understanding Residents’ Decision-Making in Urban Regeneration: A Case Study of Kale Neighborhood in Çorum, Turkey

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ethan Claney; [2023]
  Nyckelord :urban regeneration; decision-making; Turkey; peripheral communities; squatter neighbourhoods; neoliberal authoritarianism; Gramsci; consent and coercion;

  Sammanfattning : This study examines the decision-making processes of residents in Turkey’s urban regeneration projects employing a single case study, namely, Çorum’s Kale neighbourhood. Çorum is a city with 250,000 inhabitants located in Black Sea Region. LÄS MER

 3. 3. När barn riskerar att förlora sitt hem : En studie av socialtjänstens avhysningsförebyggande arbete i förhållande till barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniela Andersson; [2023]
  Nyckelord :barnrätt; barnkonventionen; vräkningar; socialtjänsten; avhysningar; vräkningsförebyggande; avhysningsförebyggande;

  Sammanfattning : Antalet avhysningar där barn berörs har ökat de senaste åren, trots att det i tidigare utredningar konstaterats att lagstiftningen är tillräcklig för att skydda barn från att bli avhysta.Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag, men vid en avhysning finns det en risk för att barnet påverkas på ett sätt som innebär att flera av dess rättigheter går förlorade. LÄS MER

 4. 4. Vräkningsförebyggande arbete : Socialtjänstens insats att motverka hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nils Palm Hörman; [2022]
  Nyckelord :Children; eviction; homelessness; preventive work; social service;

  Sammanfattning : One of the most basic human needs is access to a home, but the Swedish welfare state can not guarantee all of its citizens roof above their heads, and homelessness is – as it's always been –one of our major societal problems. An essential part of society's effort to counteract homelessness is to work with preventing evictions, which is something the municipal social services have main responsibility over. LÄS MER

 5. 5. Det handlar om rättigheter, inte bara pengar : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Naseem Al Rahmoon; Nour Jumaa; [2022]
  Nyckelord :adult perspective; child s perspective; discretion; financial assistance; social worker; barnperspektiv; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; socialsekreterare; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : In January 2020, the UN Convention on the Rights of the Child became Swedish law, whichled to a number of questions about whether the children's rights are affected within socialservices. The purpose of the study was to create an understanding of how social workersconsider the child's perspective in the handling of matters relating to financial assistance. LÄS MER