Sökning: "evidence based planning"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden evidence based planning.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. Effekter av omvårdnadsåtgärder vid våldsutsatthet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blomqvist; Salman Tepsaev; [2021]
  Nyckelord :Nursing; intimate partner violence; health; distress; Omvårdnad; våld i nära relationer; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos sjukvården i första hand behöver sjuksköterskan ha en beredskap för att kunna möta kvinnans specifika behov av vård och stöd. LÄS MER

 3. 3. The use-impact relationship of outdoor-tourism in Denmark : how the Tourism Carrying Capacity can develop tourism instead of keeping it on lock

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Solveig Elisabeth Reichert; [2020]
  Nyckelord :tourism management; destination development; environmental planning; tourism impact; sustainability; outdoor-tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the ever increased focus on sustainability and not least the focus on sustainability in the tourism industry this thesis has critically investigated the suitability of the Tourism Carrying Capacity method in a Danish outdoor-tourism context. The research found that there are considerable limitations and challenges to implementing a TCC approach in Denmark, and even if implemented, legally, culturally and practically circumstances would challenge a proper and successful completion of a TCC approach too. LÄS MER

 4. 4. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Landén Helmbold; [2020]
  Nyckelord :förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

  Sammanfattning : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. LÄS MER

 5. 5. ‘All out for shale’ : the mental health impacts of the government’s fracking policy: evidence from Lancashire, England

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ryan Waugh; [2020]
  Nyckelord :Shale gas developments; Fracking; Mental Health; United Kingdom; Sustainability Science; Environmental Justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shale gas extraction commonly known as fracking had support from the UK government with their ‘all out for shale’ policy. Despite this industry has struggled to establish itself mainly due to strong opposition from communities concerned about environmental and health impacts. LÄS MER