Sökning: "evidensbaserad praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden evidensbaserad praktik.

 1. 1. Evidensbaserad praktik inom socialt arbete i Sverige : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Wallin; Pia Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :Evidence based practice; Social work; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Evidence based practice within social work in Sweden: a systematic literature study Aim: The aim of this study was to investigate the research concerning EBP in a Swedish context. Method: a systematic literature study, wherein 16 articles were used and assessed using thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. Debatten om evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :EBP; evidence; socialt arbete; evidence-based social work; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate the debate in the paper Socionomen between 2008-2018, which touches upon the ambition to implement evidence-based practice in the social work field in Sweden. With a qualitative approach, different points of view relative to evidence-based practice in social work has been examined. LÄS MER

 3. 3. Nykter och fortsatt nykter : Socialsekreterares perspektiv på eftervård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jacob Petersson; David Heerman; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; eftervård; substansmissbruk; socialtjänsten; social återintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är utforska vad socialsekreterare upplever vara hinder och tillgångar för och hos klienter som genomgår eftervård. Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer med en hermeneutisk och kvalitativ metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevda hinder och underlättande faktorer för användning av evidens inom primärvården. : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Olsson; Birk Harju; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; evidensbaserad praktik; underlättande faktorer; hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens” - En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ganna Topilina; Anna Lilja; [2019]
  Nyckelord :intervju om anknytningsstil; standardiserade bedömningsmetoder; organisationsteori; adult attachment interview; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Lilja, A. & Topilina, G. “Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens”. En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige. LÄS MER