Sökning: "evidensbaserad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden evidensbaserad vård.

 1. 1. Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot lindring och medelsvårdepression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Catherine Solis Abas; Madeleine Aldrin Björkman; [2021-06-28]
  Nyckelord :Depression; fysisk aktivitet träning; behandling;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Depression är en folksjukdom som år 2030 estimeras vara den störstasjukdomen världen över. Den vanligaste behandlingsmetoden mot depression är farmakologiskbehandling, som ofta för med sig både biverkningar och utsättningssymtom. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av anestesidjupet under generell anestesi med hjälp av spectral edge frequency

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Bäckström; Klara Hedhman; [2021-05-18]
  Nyckelord :Spectral edge frequency; generell anestesi; tillförlitlighet; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Background: The purpose of general anesthesia are to remove emotional impressions with different anesthetic drugs. A big part of the nurse of anesthesia everyday life is to assess the depth of anesthesia. SEF could help to prevent over- and underdosage intraoperative. LÄS MER

 3. 3. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskeledda mottagningar och dess effekt för patienter med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alé; Anna Cutler; [2021]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Nurse-led clinics; Effects; Guidelines; Person-centred care; Förmaksflimmer; Sjuksköterskeledd mottagning; Effekter; Riktlinjer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytmsrubbningen och är associerat med en ökad risk för morbiditet och mortalitet, samt en negativ påverkan på livskvaliteten. Förmaksflimmer är en kronisk sjukdom och står för en stor del av sjukdomsbördan både för patienterna och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Effekter av McKenziemetoden vid behandling av ländryggssmärta klassificerad som derangement : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikaela Lusikkakoski; Malin Sonnius; [2021]
  Nyckelord :Behandlingseffekter; derangement; ländryggssmärta; McKenziemetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är ett vanligt förekommande problem hos den generella befolkningen och orsakar stora samhällskostnader. Fysioterapeuter kan behandla ländryggssmärta med olika interventioner och McKenziemetoden är en välkänd behandlingsmetod som bygger på att klassificera smärtan, derangement är den vanligaste huvudgruppen. LÄS MER