Sökning: "evidensbaserad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden evidensbaserad vård.

 1. 1. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 2. 2. BAKTERIER SYNS INTE Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter bärande av multiresistenta bakterier. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Englund; Amelia Stenberg; [2024-01-30]
  Nyckelord :Aseptik; evidensbaserad vård; kunskap; MRB; personcentrerad vård; rutiner; upplevelser; utbildning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har skapat resistens mot antibiotika. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem som leder till att vissa infektioner blir allt svårare att behandla. Problemet har också blivit alltmer omtalat, och det arbetas aktivt för att förhindra fortskridande utveckling. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS MÖJLIGHET ATT UPPTÄCKA SEPSIS I ETT TIDIGT SKEDE PÅ SJUKHUS. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Holm; Sara Hovbäck; [2024-01-29]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; tidig identifiering; sjuksköterska; mätinstrument; kunskap; organisationsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis definieras som ett felreglerat systemiskt immunsvar, orsakat av en infektion, som leder till organdysfunktion. Sjukdomen är livshotande där omedelbart omhändertagande är av största vikt. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser hos patienter som vårdas med MRSA i hälso-och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tilda Carlsson; Elsa Kylhed; [2024]
  Nyckelord :healthcare; MRSA; patient experience; hälso-och sjukvård; MRSA; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en antibiotikaresistent bakterie som finns hos människor över hela världen. Patienter som vårdas med MRSA inom hälso-och sjukvården kan uppleva känslor av stigmatisering och att vårdpersonal bemöter dem annorlunda. LÄS MER

 5. 5. Orsakar "text-neck" nacksmärta? : en scoping-review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Johansson; Pedro Farajian; [2024]
  Nyckelord :hållning; mobilanvändning; nackflexion; nacksmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nacksmärta är den fjärde största sjukdomen i världen och enbart i Stockholm upplevs 10 av 100 personer ha nacksmärta varenda dag. Ungefär 75 % av världens befolkning som hanterar mobiltelefoner har en framåt- och nedåtförskjuten position av nacken, även kallat “text-neck”. LÄS MER