Sökning: "evidensbaserad vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden evidensbaserad vårdvetenskap.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av evidensbaserad vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Karlsson; Torbjörn Ljung; [2019]
  Nyckelord :evidensbaserad vård; sjuksköterska; upplevelser; kärnkompetenser; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga baserat på dagens aktuella evidens. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att fler barn ska bli vaccinerade; en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrietta Andersson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Vaccination; Child health nurse; Information; Vaccine hesitancy; National child health care program; Vaccination; BHV-sjuksköterska; Information; Vaccinationsmotstånd; Nationella barnhälsovårdsprogrammet;

  Sammanfattning : Background:Vaccinating children is cost effective and important for public health. In Sweden, the high vaccine coverage is reflected by the public trust in vaccinations. However, vaccine hesitancy is a growing challenge worldwide. According to the WHO, vaccine hesitancy is one of the top ten threats to public health in the world today. LÄS MER

 3. 3. IVA-dagboken och patienters upplevelser att ta del av det personliga innehållet : När minnet sviker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Jacobsson; Lava Fors; [2019]
  Nyckelord :Trauma; intensivvård; patienter; IVA-dagbok; upplevelser; coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) upplever ofta vårdtiden som traumatisk då stressreaktioner, mardrömmar samt minnesförlust uppkommer. Sjuksköterskor startar en personlig IVA-dagbok där anteckningar och fotografier sparas av patienters vårdförlopp. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Appelqvist; [2019]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas ca 25 300 människor av hjärtinfarkt i Sverige. Kvinnor drabbas inte lika ofta som män och kan ha en annan symtombild. Detta kan innebära att de väntar med att söka vård. Kvinnor får inte heller tillgång till evidensbaserad vård i lika stor utsträckning som män. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av intensivvårdsdagböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Isaksson; Maja Ellingsen; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; dagbok; återhämtning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att vara livshotande sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning innebär förlust av kontroll och autonomi samt en begränsad kommunikation. Studier visar att patienter kan lida av psykiska besvär i efterförloppet.För att underlätta för patienter i efterförloppet skriver allt fler avdelningar intensivvårdsdagböcker. LÄS MER