Sökning: "evidensbaserat socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden evidensbaserat socialt arbete.

 1. 1. Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Jendeby; Anna Lindskog; [2020-03-04]
  Nyckelord :IHF; manual; evidensbaserad praktik; familjeterapi; familjeterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med IHF som är en manualbaserad metod. Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. LÄS MER

 2. 2. "Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens” - En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ganna Topilina; Anna Lilja; [2019]
  Nyckelord :intervju om anknytningsstil; standardiserade bedömningsmetoder; organisationsteori; adult attachment interview; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Lilja, A. & Topilina, G. “Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens”. En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Skydd mot internetmobbning : En litteraturöversikt om skyddsfaktorer för barn och ungdomar mot att bli utsatt respektive att utöva internetmobbning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Söderström; Lisa Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Internetmobbning; skyddsfaktorer; barn; ungdomar; sociala interaktioner; systemteori; control balance theory;

  Sammanfattning : Sociala medier har haft en explosiv framväxt de senaste åren och har i kombination med informationsteknikens mobila utveckling medfört att dagens barn och ungdomar spenderar mer tid online och på sociala medier än någonsin. Detta innebär inte bara snabb och lättillgänglig kommunikation mellan människor, utan även en ökning av problem såsom internetmobbning. LÄS MER

 4. 4. För klientens bästa : en studie av professionellas upplevelser av att arbeta med klienter i case management.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Linus Nyman; Carola Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Case management; relationer; professionella; makt; roller;

  Sammanfattning : Det råder delade meningar om implementeringen av evidensbaserad praktik i socialt arbete. De olika uppfattningarna går från att förespråkarna hävdar att en evidensbaserad praktik säkerställer att de professionella ges bästa möjliga förutsättningar för sitt yrkesutövande och förvaltande av dennes kompetens, genom att beforskade metoder kvalitetssäkrar tillämpningen – medan dess belackare ser det som en stelbent och styrd arbetsform som på sikt riskerar urholka den professionella kompetensen. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på evidensbaserad praktik - En analys av debatten kring evidensbaserat socialt arbete i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Christofer Ovesson; Frida Karlsson; [2015]
  Nyckelord :evidence based practice; debate; organization; social work; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and analyze the ongoing Swedish debate on the evidence- based practice (EBP), and thereby be able to present an idea of why the debate arose and continues. We used perspective analysis to analyze debate articles published in two of Swedens leading journals within the subject of social work, Socionomen and Socialvetenskaplig tidskrift. LÄS MER