Sökning: "evolution"

Visar resultat 1 - 5 av 2093 uppsatser innehållade ordet evolution.

 1. 1. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. Simulating an Ecosystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
  Nyckelord :ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

  Sammanfattning : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. LÄS MER

 3. 3. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 4. 4. Market Power in the Food Industry: The Swedish Egg Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Virginia Ostrowski; Alexandra Öhrn; [2021-08-24]
  Nyckelord :Market power; competition; food industry; markups; productivity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Early evidence on iXBRL regulation and its impact on information asymmetry in the US capital market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Axelsson; Alexander Nilsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :iXBRL; Information asymmetry; Regulation; iXBRL-tags; Difference in difference; propensity score matching;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER