Sökning: "evolution"

Visar resultat 1 - 5 av 2048 uppsatser innehållade ordet evolution.

 1. 1. Early evidence on iXBRL regulation and its impact on information asymmetry in the US capital market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Axelsson; Alexander Nilsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :iXBRL; Information asymmetry; Regulation; iXBRL-tags; Difference in difference; propensity score matching;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Bergs äppelgård - den kommersiella ekologiska fruktodlingens pionjärer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Munkberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamenmed huvudområdet kulturvård med inriktning motTrädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 4. 4. Design and Assessment of an Engine for Embedded Feature Annotations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Schwarz; [2021-03-03]
  Nyckelord :Embedded Annotations; Feature; Software Engineering; Software Product Line; Git; Partial Commits;

  Sammanfattning : Features are an inherent unit of development of every software; and are defined as aset of implementation artifacts that constitute a functionality that adds value to theproduct, and is perceived useful by the customer. Locating features in source code isa typical software developer task, whether it before implementing a new feature, ormaintaining and bug fixing of existing ones, as it is essential to know where to makechanges. LÄS MER

 5. 5. Morfologiska egenheter och vegetativa förökningsmetoder - en studie av ormbunksväxter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Dennis Zaloga; [2021-01-28]
  Nyckelord :ormbunkar; vegetativ förökning; ; morfologi; förökningsmetoder; stoloner; bladbaser; ferns; vegetative propagation; morphology; methods of propagation; stolons; stipes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibility of linking together morphological peculiarities with specific methods of vegetative propagation. Through close examination of the morphology of Matteuccia struthiopteris the similarities of old fronds to that of the scales on the bulbs of lillies was established, despite them being separated by millions of years of evolution. LÄS MER