Sökning: "evolutionary theory"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden evolutionary theory.

 1. 1. The Great Disruptive Transformation: The Impact of COVID-19 crisis on Innovative Startups in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chandraprabha Jha; [2020-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Startups are one of the main agents of creative destruction especially intimes of crisis, because of their favourable characteristics such as size, exibilityand lack of bureaucracy. This study aimed to investigate how hi-techinnovative startups in India are responding to the COVID-19 crisis and howthe crisis stimulates creative destruction. LÄS MER

 2. 2. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 3. 3. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 4. 4. Evolutionary Theories of Menopause

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Fanny Hägg; [2020]
  Nyckelord :Menopause; Post-reproduction; The grandmother hypothesis; The reproductive conflict hypothesis; Inclusive fitness; Kin selection; Odontoceti; Orcinus orca;

  Sammanfattning : Menopause, the cessation of female reproduction well before death, is a puzzling phenomenon, because evolutionary theory suggests there should be no selection for survival when reproduction has ended. Nevertheless, menopause does exist in a limited number of species, and besides humans it has predominately evolved among toothed whales (Odontoceti). LÄS MER

 5. 5. Det avvaktande barnet i förskolan : En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hagberg; Annica Åhlén; [2020]
  Nyckelord :anknytning; avvaktande; förskola; förskollärare; otrygga; relationer; tillbakadragna; undvikande; attachment; social bond; preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. LÄS MER