Sökning: "evolutionistiskt perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden evolutionistiskt perspektiv.

  1. 1. Är vi lika dem? : en kraniestudie av hominider ur ett evolutionistiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Arkeologi och osteologi

    Författare :Jennie Karlsson; [2008]
    Nyckelord :Hominids; plastic castings; morfological characteristics;

    Sammanfattning : By examine plastic craniums from eight different hominids I wanted to find morfological characteristics that agreed with those of modern humans. The species that were selected had a plastic casting of its cranium in the laboratory at Gotland University. LÄS MER