Sökning: "ex situ bevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ex situ bevarande.

 1. 1. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :Bevarande; etologi; bevarandeetologi; beteende;

  Sammanfattning : Det finns idag många arter som riskerar att utrotas, ofta på grund av mänsklig påverkan på deras habitat. Det tvärvetenskapliga fältet bevarandeetologi syftar till att använda etologi, kunskapen om djurs beteende och anledningen till det, inom bevarandet av dessa arter. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alva Sellgren Molander; [2019]
  Nyckelord :ex situ reintroduktion; lejon; ex situ bevarande; in situ bevarande;

  Sammanfattning : Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. LÄS MER

 3. 3. Ex situ bevarande : En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Åsa Augustsson; [2018]
  Nyckelord :djurpark; bevarande; biologisk mångfald; turism; in situ; ex situ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medvetenhet om klimatförändringars påverkan som växt i takt med turismens ökade omfattning har utvecklat ett behov för hållbart resande och en ökad förståelse hos människor om mänskliga aktiviteters negativa miljöpåverkan. Som en utveckling av denna medvetenhet om klimatförändringars påverkan till miljöhot och förlust av biologisk mångfald har djurparker som turistattraktioner fått en allt mer betydelsefull roll. LÄS MER

 4. 4. Challenges with ex situ programmes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Smith; [2016]
  Nyckelord :reproduction; breeding in captivity; zoo; young mortality; reproduction problem; mammals; reproduktion; avel I fångenskap; zoo; ungdjursdödlighet; reproduktionssvårigheter; däggdjur;

  Sammanfattning : Human activities are driving many species of wildlife towards extinction. The number of species regarded as threatened by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species more than doubled between 2000-2015. This calls for future actions towards survival and recovery of endangered species. LÄS MER

 5. 5. Access and Benefit-sharing for farmers in developing countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ola Vinnerljung; [2014]
  Nyckelord :Access and Benefit-sharing; Folkrätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Food and Agricultural Organization of the United Nations uppskattar att så många som 840 miljoner människor är undernärda, de flesta av dem människor i utvecklingsländer. Samtidigt försöker många parter förbättra och skapa nya växtsorter som ger större skördar, ökade näringsvärden, och andra fördelaktiga egenskaper. LÄS MER