Sökning: "ex situ reintroduktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ex situ reintroduktion.

  1. 1. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Alva Sellgren Molander; [2019]
    Nyckelord :ex situ reintroduktion; lejon; ex situ bevarande; in situ bevarande;

    Sammanfattning : Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. LÄS MER