Sökning: "ex-convicts"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ex-convicts.

 1. 1. "Du får liksom din lilla plastpåse med dina grejer som du kom med..." : En kvalitativ studie av frivårdsinspektörers arbete med återintegrering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Georges; Andrea Boss; [2019]
  Nyckelord :Criminals; ex-offenders; ex-convicts; re-entry; reintegration; society; motivation; norms; normalization; collaboration; probation inspectors; lay probation officers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine ex-offender’s reintegration in the Swedish society after being released from prison through the experiences of probation inspectors (frivårdsinspektörer). We have examined the subject through a qualitative method and the sample has been made through interviews with 7 different probation inspectors situated in different locations in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Vägen in - En kvalitativ studie av åtta anställda i organisationen Krami i deras syn på sitt arbete med att vägleda före detta kriminella i deras väg in på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Albertson; Frida Holmgren; [2016]
  Nyckelord :arbetsmarknad; före detta kriminella; Krami; vägledning; återfall; criminal relapse; ex-convicts; guidance; labor market;

  Sammanfattning : Av de före detta kriminella som avtjänat sitt straff återfaller hela 40 % i brottslighet inom tre år. Organisationen Krami arbetar för att minska antalet återfall genom att hjälpa målgruppen till sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. En gång kriminell, alltid kriminell? En studie om anställdas attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Pletikos; Vilhelm Hägglund; [2016]
  Nyckelord :co-workers; stereotype; work; attitudes; ex-convicts; Attityder; före detta; kriminella; arbete; stereotyp; medarbetare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Individer med ett kriminellt förflutet har svårare att få ett jobb än individer som inte tidigare blivit dömda. Trots detta är arbetet viktigt för att före detta kriminella ska komma ur de kriminella banorna. Handelsbranschen är en bransch som sällan anställer individer med ett kriminellt förflutet medan byggbranschen oftare gör det. LÄS MER

 4. 4. "Man är alltid nummer två i fängelset" - En kvalitativ studie om omständigheter som påverkar intagnas tillvaro under fängelsevistelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Lundgren; Kajsa Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :prison; inmates; strategy; adjustment; culture; socialization; correctional community; prisonization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Kajsa Gustafsson and Linda Lundgren Title: “You’re always number two in prison” - A qualitative study of factors affecting the inmates’ lives while in prison [translated title]. Supervisor: Weddig Runquist Assessor: Lars Harrysson The purpose of this study was to investigate the effects of imprisonment on inmates and how they cope with prison life. LÄS MER

 5. 5. Det svenska straffsamhället - En kritisk granskning av straffets förväntade effekter i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanne Gorton Lindblad; [2012]
  Nyckelord :fängelse; fångar; intersektionalitet; vithet; genus; ”ras” etnicitet; kapitalism; nationalism; Sverige; migrationspolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay portrays the prison system through interviews regarding the experiences of former prisoners. These different experiences of the prison system and the effects on people and society are being interpreted from an intersectional perspective. LÄS MER