Sökning: "ex-prisoners"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ex-prisoners.

 1. 1. “YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Carty Linnér; Bisan Abdul-Razek; Anna Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Authorities; ex-prisoners; ; housing; Kris; reintegration.;

  Sammanfattning : Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. Livet efter ett fängelsestraff : Personer som avverkat fängelsestraff berättar sina egna erfarenheter kring att bryta med ett liv i kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Fencke; Matilda Landin; [2017]
  Nyckelord :Stigma; crime; ex-prisoner; recidivism.;

  Sammanfattning : Kriminalvården i Sverige ansvarar för att verkställa fängelsestraff. På svenska anstalter kan personer gå behandlingsprogram och arbetsträna. Tanken är att individen ska vara anpassad att klara livet i samhället efteråt. Samtidigt visar forskning att anpassningen till samhället för en person som suttit i fängelse är problematisk. LÄS MER

 3. 3. Dömda till arbetslöshet? : En kvalitativ intervjustudie om arbetsgivares föreställningar om fängelsedömda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Stina Langer; Emma Lundin; [2017]
  Nyckelord :Prisoners; employer; perceptions; employability; interviews; Fängelsedömda; arbetsgivare; föreställningar; anställningsbarhet; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera föreställningar om fängelsedömda hos arbetsgivare samt vilka faktorer som upplevdes påverka anställningsbarheten. Genom semistrukturerade intervjuer med sex arbetsgivare fann vi att fängelsedömda primärt beskrevs utifrån två kategorier; de anställningsbara och de icke anställningsbara. LÄS MER

 4. 4. The ex-prisoners’ transition processes into society

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charles F Nsanze; [2007-06-20]
  Nyckelord :Transition processes; Formal institutions; Informal social Networks; Social Supports;

  Sammanfattning : The primary goal of this study was to learn and understand what significant events; positive and negative ex-prisoners encountered during their transition processes into society. Main areas of interest, however, were to explore the influence of formal institutions and informal social networks and support to ex-prisoners who are returning back into society after accomplished their sentences in prisons. LÄS MER