Sökning: "examen tal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden examen tal.

  1. 1. Efter examen : 24 småskollärarinnors berättelser 1952-1954

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för SocialantropologiFilosofiska fakulteten

    Författare :Ethel Nilsson; [2013]
    Nyckelord :primary school teacher; primary school; the fifties; diary; letter; småskollärare. småskola; 1950-tal; dagbok; brev;

    Sammanfattning : Uppsatsen bygger på den vandringsdagbok som skrevs under 1952-1954 av 24 nyutexaminerade småskollärarinnor från Norrköpings småskoleseminarium. De hade enats om att skriva brev i dagboksform omfattande tre sidor brevtext och sedan låta boken cirkulera runt till samtliga författare. LÄS MER