Sökning: "examenarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet examenarbete.

 1. 1. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER

 2. 2. Konstant landanslutning för linfärjor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Hannes Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Linfärjor; framdrivningsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examenarbete har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group. Arbetet är en förstudie som ska användas som underlag för konvertering av linfärjor från dieselframdrift till konstant landansluten färja. LÄS MER

 3. 3. Förskolan Ängen, Examenarbete i arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna-Maria Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :Emilia Reggio; förskola; arkitektur; examensarbete; utegårdar; Göteborg; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Hur skapar man en en Reggio Emilia skola med en god utemiljö? Vad är en ens Reggio Emilia? Varför är en god utemiljö viktig? Hur fungerar dagens förskolor? Vad är bra och vad behövs förbättras? Det här examensarbetet har väckt många frågor som jag fått många givande svar på genom intervjuer, studiebesök och litteratur. Kunniga pedagoger, förskolechefer, ateljéristas, verksamma arkitekter och Naturskolan har tillsammans gett mig en inblick i deras vardag och vad det tycker är bra och vad de skulle vilja förbättra. LÄS MER

 4. 4. Mekaniska egenskaper : Plack och plackpartiklar i karotisblodkärl

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mariam Bayat; Shuyue Wang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar står för totalt 48 % av alla dödsfall i Europa och orsakas främst av ateroskleros som medför en allt tjockare och styvare kärlvägg. Karotisstenos är en av de vanligaste typerna av ateroskleros där plack bildas vid kärlets bifurkation. LÄS MER

 5. 5. Språklig variation som ämnesområde i gymnasieskolan. En jämförande studie av ämnena svenska och svenska som andraspråk utifrån ämnesplansanalys och lärarintervjuer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Rauer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examenarbete fokuseras ämnesområdet språklig variation i gymnasieskolan genom en komparativ studie av skolämnena svenska och svenska som andraspråk. Ämnesområdets förutsättningar undersöks i en tvådelad studie bestående av en ämnesplansanalys och en intervjustudie. LÄS MER