Sökning: "examenarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet examenarbete.

 1. 1. Miljön - den tredje pedagogen : En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Madelene Hellström; [2020]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; lärmiljö; zonindelning; färgkodning;

  Sammanfattning : Miljön – den tredje pedagogen är ett examenarbete på grundnivå i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att ge ett konceptuellt gestaltningsförslag på hur man med hjälp av genomtänkt placering på material och föremål, färgkodning och zonindelning kan förstärka ett förskolerums kommunikativa förmåga när det kommer till att informera barnen angående vilka aktiviteter och valmöjligheter ett rum erbjuder, med fokus på aktiviteter inom estetiska skapande så som att måla, teckna, pyssla, pärla med mera. LÄS MER

 2. 2. A Framework for Achieving Data-Driven Decision Making in Production Development

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Natalie Agerskans; [2020]
  Nyckelord :Decision making; Industry 4.0; Challenges; Enablers; Maturity Assessment; Beslutsfattande; Industri 4.0; Utmaningar; Möjliggörare; Mognadsbedömning;

  Sammanfattning : Industry 4.0 and the development of novel digital technologies is forcing manufacturing companies to introduce drastic changes to their productions systems. LÄS MER

 3. 3. Konstruktörers och entreprenörers behov och utmaningar för ökad BIM-användning inom byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emma Lööv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Just nu sker en digitalisering som vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Den syftar till att industrier kan bli uppkopplade genom sakernas internet. Det här arbetet studerar en liten del av byggsektorns möjlighet till digitalisering i form av tredimensionella modeller som bygghandlingar. LÄS MER

 4. 4. Lyftverktyg för gastuber

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hossein Qasemi; [2020]
  Nyckelord :Falcken Forshaga Lyftverktyg till gasflaskor gastuber examenarbete Hossein Qasemi Karlstad universitet;

  Sammanfattning : Projektet som presenteras är i form av ett examenarbete på uppdrag av företaget Falcken Forshaga. Detta arbete är en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstad universitet under våren 2020. Arbetet startades med att företaget Falcken Forshaga presenterade uppgiften. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av snabbkopplingsadapterns nödvändighet : Ett fenomenologiskt examensarbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Karl Wilsborn; Kennet Heggdal; [2020]
  Nyckelord :Quick change adapter; transtibial; transfemoral; amputee; prothesis; Snabbkopplingsadapter; transtibialt; transfemoralt; amputerade; protes;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med det här examenarbete är att undersöka behovet av snabbkopplingsadaptrar för protesbrukare.   Bakgrund: Snabbkopplingsadapter är en förhållandevis ny produkt som både Otto Bock och Lindhe Xtend erbjuder, men ingen forskning på behovsområdet finns ännu gjord. LÄS MER