Sökning: "examensarbete återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden examensarbete återvinning.

 1. 1. Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dekan Aco; [2018]
  Nyckelord :Dynamic cost model; lead-free brass; Monte Carlo; reusage; Dynamisk kostnadsmodell; blyfri mässing; Monte Carlo; Återanvädning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av ett större projekt (Evochip) som bedrivs på Lunds tekniska högskola, avdelningen för industriell produktion (iProd) och med samarbete med bland annat AB Markaryds metallarmatur och Mistra innovation. I detta arbete har en dynamisk kostnadsmodell tagits fram för att beräkna tillverkningskostnaderna av komponenter tillverkade av återanvända spånor av blyfri mässing från de egna tillverkningsprocesserna hos AB Markaryds metallarmatur (MMA). LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av Energikartläggning samt Optimering av Vakuumsystem på Mjukpappersmaskiner : Införandet av ett forsknings- och utvecklingsperspektiv i optimeringsprocessen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Jens Plate; [2018]
  Nyckelord :Vakuumsystem; turbofläktar; optimering; pappersbruk;

  Sammanfattning : En energikartläggning har gjorts på ett mjukpappersbruk av en tredje part där åtgärdsförslag har presenterats. Förslagen rör brukets färskvattenförsörjning och vakuumsystem, där spillvärme föreslås återvinnas och ackumuleras i en utjämningstank. LÄS MER

 4. 4. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadensinvånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli enföregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 5. 5. Krossad betong som ballast i självkompakterande betong : Experimentell studie om tryckhållfasthet och arbetbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexander Pak; Reazhwan Saleh; [2018]
  Nyckelord :Arbetbarhet; tryckhållfasthet; hållbarhet; självkompakterande betong; Recylced Concrete Aggregate; återvinning; återvunnen betong; krossbetongballast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är baserad på experimentella studier. Det handlar om framställning och utvärdering av Självkompakterande Betong (SKB) med hjälp av återvunnen krossbetongballast (eng. Recycled Concrete Aggregate, RCA). I studien ersätts naturballasten i ett betongrecept mot 100 % återvunnen krossbetongballast. LÄS MER