Sökning: "examensarbete It medier och design"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden examensarbete It medier och design.

 1. 1. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 2. 2. Gilla, dela och kommentera: : En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Fagerström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kommunikation; företagskommunikation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Att skapa sensation med en ny generation : En kartläggning hur mediebolag kan anpassa sin marknadskommunikation gentemot generation Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marcus Andersson; Hanna Lindgren; Oscar Wenning; [2017]
  Nyckelord :Generation Z; mediebolag; marknadskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att skapa sensation med en ny generation Författare: Marcus Andersson, Hanna Lindgren, Oscar Wenning Handledare: Universitetsadjunkt Åsa Lindström Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar VT17   Forskningsfråga: Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå ut till generation Z? Syfte: Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att ligga till grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att nå ut till och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka kanaler generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. LÄS MER

 4. 4. Design- och funktionsförbättring av administrationsdelen på FitnessCollections webbplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Liljecrantz; [2016]
  Nyckelord :design; conventions; usability; accessibility; website; webpage; application; HTML; Examensarbetet; design; konventioner; användbarhet; användarvänlighet; tillgänglighet; webbplats; webbsida; applikation; HTML;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av mitt examensarbete inom programmet It, medier och design vid Södertörns högskola. I rapporten presenteras den nya designen för FitnessCollections administrationswebbplats och en lista på förändringsförslag. LÄS MER

 5. 5. Spelbranschens designprocesser : Teori vs verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Jacob Nilsson; Boimy Phan; [2015]
  Nyckelord :Design process; design method; design theory; game; game company; game industry; Designprocess; designmetod; designteori; spel; spelföretag; spelbranschen spelindustri;

  Sammanfattning : The game industry is a fast growing market. What have been seen recently are a high turnovers and a rapid increase of both game companies and their employees. The game market is developing and the game companies are trying to keep up with the market. Both when it comes to the development of games and also to reach new levels in the design process. LÄS MER