Sökning: "examensarbete Linköping"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden examensarbete Linköping.

 1. 1. Mörtlösa trafikplats: Dess påverkan på omgivningen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emil Axmacher; Oskar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Trafikplats; Linköping; Ekängen; Samhällsbyggnad; Motorväg; Trafiksituation; Trafiksystem; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Linköping stad står inför framtidens dörrar och är i full utveckling. I och med att staden växer tillkommer behov av nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnadsområdet. Det vill säga inom bygg-, arkitektur-, stadsplanering- och infrastrukturområdet. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER

 3. 3. En livscykelanalys av tappvattenarmatur : Undersökning av materialval samt höghastighetsteknik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Jonas Magnusson; [2019]
  Nyckelord :vatten; vattenbesparing; tappvattenarmatur; tappvatten; kran; blandare; köksblandare; höghastighetsteknik; höghastighet; kranar; sverige; linköping; östergötaland; joakim haraldsson; jonas magnusson; maria johansson; reducering; besparing;

  Sammanfattning : Köksblandare är en produkt som många människor använder sig av varje dag och därför är det intressant att studera vattenbesparande tekniker för just köksblandare. I detta examensarbete har det utförts en livscykelanalys av köksblandare med höghastighetsteknik, en vattenbesparande teknik... LÄS MER

 4. 4. Mötesplatser och odling i framtidens städer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johannes André; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; lågintensiva mötesplatser; urban odling;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Layout optimization; Produktionsutveckling; Layout optimering; Riskanalys; Arbetsmiljö och ergonomi; Kapningsstation; Bandsåg för material i metall; CAD; Säkerhet och miljö på en arbetsplats; Intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. LÄS MER