Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 1. Interkulturell undervisning i kulturellt heterogena och homogena högstadieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vladimir Ilic; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; ; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur lärare i samhällskunskap arbetar med interkulturell undervisning i kulturellt homogena respektive heterogena högstadieskolor. Fem lärare på lika många skolor har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Demokratiuppdragets om, genom och för demokrati: En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; Läromedel; Läroplan; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur demokratiuppdraget uttrycks i läromedel för samhällskunskap i årskurs 4-6. Vi har undersökt huruvida några olika läromedel tillsammans med lärarhandledning kan bistå lärare i arbetet med det demokratiska uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Undervisa om kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nor Abdelghani; Edina Serie; Edina Seric; [2020]
  Nyckelord :didaktiska dilemman; demokratifostran; kontroversiella frågor; medborgarbildning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi jobbat om och kring frågeställningarna: Hur reflekterar lärare över sin hantering av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen? och Vilka möjligheter eller svårigheter ser de med uppmärksammandet av kontroversiella frågor inom de samhällsorienterade ämnena? För att finna svar till frågorna har vi intervjuat verksamma mel- lanstadielärare som undervisar i samhällskunskap. Mot bakgrund av de möjligheter som kon- troversiella frågor innebär för medborgarbildning har examensarbetet syfte varit att undersöka lärarnas inställning till frågorna när det gäller samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Yrkeselevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap : En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar av samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Holstensson; [2019]
  Nyckelord :elever; samhällskunskap; gymnasieskola; yrkesprogram; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. LÄS MER

 5. 5. Elever och lärares syn på samhällskunskapsämnet -En kvalitativ studie kopplad till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Socioekonomisk bakgrund; Socioekonomisk status; Skola; Lärare; Elever; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att på ett kvalitativt sätt undersöka om det föreligger några skillnader kring hur elever uppfattar samhällskunskapsämnet utifrån vilken tidigare skola de gått på. Dessa tidigare skolor ligger i områden med olik socioekonomisk status och således är syftet att undersöka om elever ser på ämnet samhällskunskap på ett annorlunda sätt utifrån deras bakgrund. LÄS MER