Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 1. Yrkeselevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap : En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar av samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Holstensson; [2019]
  Nyckelord :elever; samhällskunskap; gymnasieskola; yrkesprogram; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. LÄS MER

 2. 2. Elever och lärares syn på samhällskunskapsämnet -En kvalitativ studie kopplad till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Socioekonomisk bakgrund; Socioekonomisk status; Skola; Lärare; Elever; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att på ett kvalitativt sätt undersöka om det föreligger några skillnader kring hur elever uppfattar samhällskunskapsämnet utifrån vilken tidigare skola de gått på. Dessa tidigare skolor ligger i områden med olik socioekonomisk status och således är syftet att undersöka om elever ser på ämnet samhällskunskap på ett annorlunda sätt utifrån deras bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter i samhällskunskapsämnet - Lärares tal om innehåll och mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Larsson; [2019]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; samhällskunskap; påverkansfaktorer; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Genom att ställa ämnesdidaktiska frågor till samhällskunskapslärare på gymnasiet om både innehåll och mål i undervisningen om mänskliga rättigheter syftar detta examensarbete till att undersöka den outforskade beröringspunkt där det samhällskunskapsdidaktiska fältet och forskning om mänskliga rättigheter möts. Den ämnesdidaktiska frågan om innehåll omfattar påverkansfaktorer för urval som kan urskiljas i samhällskunskapslärares tal om sin undervisning om mänskliga rättigheter i kursen Samhällskunskap 1b. LÄS MER

 4. 4. ”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; [2019]
  Nyckelord :Nyckelscheman; Samhällskunskap; Språkdidaktik; Språkinriktad undervisning; Språklig stöttning; Ämnesspråk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utformats som ett studentinitierat utvecklingsarbete som en fortsättning på en tidigare genomförd uppsats på grundnivå. Problemet som arbetet undersöker har hämtats från lärares upplevda undervisningsproblem kring elevers bristande ämnesspråk, här i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas lärarna av skolans ramar? - En intervjubaserad studie som jämför lärares syn på bedömning och dess utveckling över två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cajsa Jörnvi; Christoffer Ringsten; [2018]
  Nyckelord :bedömning; former; Lpf 94; Gy 2011; återkoppling; samhällskunskap; nationella prov;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur samhällskunskapslärare på gymnasiet både upplever och arbetar med bedömning. Vi kommer att ta reda på vilken syn lärarna har på bedömning, vilka former för bedömning de använder sig av, vilka skillnader de upplever mellan Lpf 94 och Gy 2011 samt hur de ser på avsaknaden av nationella prov i samhällskunskap. LÄS MER