Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 21 - 25 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 21. Abstrakta kursmål och garanterad likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Skarp; [2009]
  Nyckelord :decentralisering; gymnasieskolan; kursmål; likvärdighet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i mitt examensarbete intervjuat fem lärare i samhällskunskap som representerar tre olika gymnasieskolor. Via intervjuerna har jag försökt reda ut vad lärarna anser om det friutrymme som den mål- och resultatstyrda skolans kursmål i samhällskunskap ger. LÄS MER

 2. 22. Åtta gymnasielärares didaktiska tankar om samhälls- och historieundervisning och en nutidshistorisk händelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Malin Bodell; Merja Norell; [2008]
  Nyckelord :nutidshistoria; 11 september 2001; didaktik; didaktisk kompetens; gymnasielärare; historia;

  Sammanfattning : Bodell, Malin & Norell, Merja (2008): Åtta gymnasielärares didaktiska tankar om samhälls- och historieundervisning och en nutidshistorisk händelse. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. LÄS MER

 3. 23. Att alla får vara med och bestämma : En studie av gymnasieelevers uppfattningar om demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Hanna Hörling; [2008]
  Nyckelord :Demokrati;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGUnder min pågående lärarutbildning i samhällskunskap har området demokrati kommit att fånga mitt intresse och eftersom det är gymnasielärare jag skall bli så intresserar jag mig självklart för gymnasieelevers uppfattningar av demokrati. Detta är vad detta examensarbete kommer att beröra. LÄS MER

 4. 24. Demokrati, medborgarskap och modernitet Myter om svensk nationell identitet: En analys av bilder i tre samhällsvetenskapliga läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Carlsson; Kalle Olsén; [2008]
  Nyckelord :bild; lärobok; myter; nation; nationell identitet; svensk nationell identitet; vi och dem;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att klarlägga vad den svenska nationella identiteten kan sägas bestå av. Vidare vill vi undersöka om, och i så fall hur, svensk nationell identitet förmedlas genom läroböcker skrivna för gymnasieskolans Samhällskunskap A. LÄS MER

 5. 25. Temabaserad undervisning - En undersökande studie om tematiskt arbete inom samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Edwall; [2007]
  Nyckelord :problembaserat lärande; tematiskt arbete;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur det går att arbeta tematiskt i samhällskunskap i gymnasieskolan, vilken lärarroll som förknippas med tematiskt arbete och vilken kunskapssyn som präglar arbetssättet. För att besvara dessa frågor har jag genomfört en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer med pedagoger vid skolor som arbetar tematiskt. LÄS MER