Sökning: "examensarbete UX design"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete UX design.

 1. 1. Hitta rätt och hitta lätt på kommunens webbsajt : En studie av navigationsstrukturer på svenska kommunsajter

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Olivia Drugge Wikman; Annalena Brantmo; [2022]
  Nyckelord :Navigation; information architecture IA ; UX-design; municipal websites; Navigation; informationsarkitektur; UX-design; kommunala webbplatser;

  Sammanfattning : The Internet is the main source of information for many of us, regardless of whether it is a telephone number, train timetables or information from the municipality we are looking for. The purpose of this essay has been to study navigation on municipalities’websites and how its design and structure affect users' opportunities to find important information. LÄS MER

 2. 2. How to annotate in video for training machine learning with a good workflow

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Persson Jakob; [2021]
  Nyckelord :Video annotation tool; Machine learning; Logger; User experience; Supervised learning;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning is used in a lot of different areas, one of those areas is image recognition. In the production of a TV-show or film, image recognition can be used to help the editors to find specific objects, scenes, or people in the video content, which speeds up the production. LÄS MER

 3. 3. Märkbara renar : En digitaliserad och effektiv renmärkning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lisa Eliasson; Hatharat Silawiang; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Process design; Service design; User-centered design; Reindeer husbandry; Reindeer marking; RFID; User-interface UI ; User-experience UX ; Teknisk design; Processdesign; Servicedesign; Användarcentrerad design; Rennäring; Renmärkning; RFID; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Idag utförs renmärkningen för att hålla koll på vilka renar som hör till vilken renägare. För att identifiera och särskilja renarna, räknas dem manuellt, alltså genom att personer går in i inhägnaden och prickar av renarna i en bok. LÄS MER

 4. 4. Designing an Interactive Micro-Learning Application : A New Way to Learn Thermography

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Nilsson; [2021]
  Nyckelord :micro-learning; human-computer interaction; HCI; thermography; infrared radiation; semi-strucured interviews; prototyping; user experience design; UX-design; personas; paper mockups; FLIR; gamification; memory curve;

  Sammanfattning : Micro-learning is a concept of small units of focused and condensed learning activities that can be performed on various devices. Micro-learning has turned out to be an effective approach to strengthen the long-term memory. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER