Sökning: "examensarbete afrika"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden examensarbete afrika.

 1. 1. Utveckling av förvaringsutrymme för elektronik till ett solcellsdrivet elsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Gabriella Jakobson; Anna Rydholm; [2020]
  Nyckelord :utveckling; förvaringsutrymme; solcellsdrivet elsystem; CAD; konceptgenerering; värmeöverföring; värmeeffekt;

  Sammanfattning : Solar Bora is a company located in Linköping. The company develops and sells solar home systems to countries in Africa, such as Kenya and Mali. The electronics within the system are today mounted in large server cabinets. Solar Bora has a long-term goal to develop and produce a cabinet locally for the electronics. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Patricia Johansson; Pernilla Palm; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Kvinnor; Könsstympning; Litteraturstudie; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Johansson, P och Palm, P. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. IFPI : A Postcolonial Critique of the Trade Body’s Organisational Structure and Ideology

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Wallin Hageving; [2019]
  Nyckelord :Africa; Afrobeats; Afropop; Apartheid; Global Music Report; IFPI; Imperialism; Interventionism; Path Dependency; Piracy; Postcolonialism; Power Asymmetries; RIAA; RISA; Afrika; afrobeats; afropop; apartheid; Global Music Report; IFPI; imperialism; interventionism; maktasymmetrier; piratkopiering; postkolonialism; RIAA; RISA; spårbundenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present a postcolonial critique that may empower non-Western music industries globally. As per Nigerian music executive Tunde Ogundipe’s reasoning, its analysis isn’t prescriptive – it presents a critical analysis of IFPI’s organisation and ideology, which non-Western stakeholders may use as free strategic business intelligence if/as they please. LÄS MER

 4. 4. Linking science and policy for climate change adaptation: The case of Burkina Faso : A stocktaking of the integration of scientific information on climate change into national adaptation and development policies

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emily Theokritoff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Africa, especially tropical West Africa, is increasingly affected by climate change making it one of the most vulnerable regions in the world. Developing countries, including Burkina Faso, are severely hit due to their high exposure to climate stress and low adaptive capacity. LÄS MER

 5. 5. Wear and degradation of Co, Fe and Ni-based cemented carbides against sandstone and granite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Felix Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Cemented carbide; mining; drilling; granite; sandstone; mine water; wear; degradation; tribology; tribochemical; cobalt; nickel; iron;

  Sammanfattning : This diploma work is performed at Sandvik Mining and Rock Technology, Rock Tools division, a world-leading mining equipment manufacturer. The aim is to study the wear of cemented carbide rock drill inserts worn against granite and sandstone countersurfaces, with focus on the impact of binder phase composition and flushing agent chemistry. LÄS MER