Sökning: "examensarbete apotek"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete apotek.

 1. 1. Apotekskunders informationsunderlag för att hålla reda på ordinerad läkemedelsbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sanna Hämäläinen; [2018]
  Nyckelord :Prescription List; Swedish National Prescription Repository; Medication List; Pharmacy Record List; medical error; pharmacy
; Receptlista; Läkemedelslista; Läkemedelsförteckning; Receptregistret; Följsamhet; Felmedicinering; Apotekskunder; Patientsäkerhet; Apotek; Läkemedelsbehandling; Läkemedelsordination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att varje patient har en god kännedom om sin läkemedelsbehandling leder till en minskad risk för felmedicinering, bättre livskvalitet på individnivå samt till att stora samhällskostnader reduceras[1]. Det finns flera olika informationsunderlag som patienter kan använda sig av för att hålla ordning på sin ordinerade läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Enblom; Anita Music; [2017]
  Nyckelord :Differentiation; differentiation strategies; loyalty; behavioral loyalty; attitude loyalty; pharmacy; Differentiering; differentieringsstrategier; lojalitet; beteendelojalitet; attitydlojalitet; apotek;

  Sammanfattning : Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. LÄS MER

 3. 3. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

  Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER

 4. 4. Läkemedelskassation: art och omfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelskassation;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges befolkning ökar och lever längre så ökar även användningen och avfallet av läkemedel. Forskare detekterar ständigt nya läkemedelssubstanser i naturen, vilka har visat sig påverka andra organismer. Enligt svensk lag har apoteken skyldighet att hantera de läkemedel som allmänheten av olika orsaker vill kassera. LÄS MER

 5. 5. Vilka problem finns det med förfalskade läkemedel?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mariam Abada; [2014]
  Nyckelord :Counterfeit drug; substandard and antimicrobial drugs; substandard and counterfeit drugs; global health counterfeit drugs; and internet pharmacies; internet Viagra; counterfeit antibiotics and sibutramin.;

  Sammanfattning : Världsmarknaden för läkemedlen beräknades år 2011 till 900 miljarder US$ enligt IMS-health. Marknaden för illegala läkemedel uppskattas vara värd mellan 75-200 miljarder dollar. I Sverige uppskattas den illegala läkemedelsmarknaden till motsvarande ≤0,5 %. LÄS MER