Sökning: "examensarbete arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete arbetsrätt.

 1. 1. Omplacering i en gränsöverskridande situation – exemplet Sverige/Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Zetterdahl; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder frågan om huruvida det är möjligt att omplacera en arbetstagare till en annan jurisdiktion inom dagpendlingsavstånd. Enligt 7 § 2 st. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

 3. 3. Missbruksrelaterad misskötsamhet som saklig grund för uppsägning och grund för avskedande av arbetstagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hans-Henrik Helldahl; [2005]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har valt att författa mitt examensarbete om när missbruksrelaterad misskötsamhet på arbetsplatserna utgör saklig grund för uppsägning och avsked. Till att börja med utgör sen ankomst, otillåten frånvaro och olika former av olämpligt uppträdande med mera exempel på när misskötsel föreligger. LÄS MER

 4. 4. Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Désirée Annvir; [2005]
  Nyckelord :medfinanseringslag; hälsokonsekvensbedömning;

  Sammanfattning : Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Annvir, Désirée. Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande, - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrättslig tvistelösning i Sverige, Tyskland och England. En komparativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Sandell; [2005]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fundamentet i mitt examensarbete utgörs av en jämförelse mellan de arbetsrättsliga tvistelösningssystemen i Sverige, Tyskland och England. Denna komparativa studie utmynnar i en presentation där likheter och skillnader mellan de olika systemen lyfts fram. LÄS MER