Sökning: "examensarbete arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden examensarbete arkitektur.

 1. 1. Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tor Möller; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. LÄS MER

 2. 2. Vattenstänk för alla: exempel på en hållbar simhall i Svedala, Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Stephanie Harudd; [2021]
  Nyckelord :Svedala; hållbar simhall; intressanta simhallar; intervjuer; byggnads- och stadsnivå; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat med ett projekt i kommunen där jag bor, nämligen i Svedala. Här har det länge funnits en önskan om en attraktiv simhall från invånarnas sida, men ännu finns det ingen i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Gränslandet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annika Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Prison; Fängelse; fängelsearkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Gränslandet är ett examensarbete i arkitektur vid Lunds arkitektskola, genomfört vårterminen 2021. Examensarbetet undersöker arkitekturens roll i fängelsemiljöer. Genom teoretisk analys och undersökande gestaltning berör arbetet hur olika arkitektoniska beslut kan få konsekvenser för den levda miljön i ett fängelse. LÄS MER

 4. 4. Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viktor Borg; [2021]
  Nyckelord :semiotik; tecken; kod; mångtydighet; motsättning; planerad variation; mening; postmodernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. LÄS MER

 5. 5. Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Fällström; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : När jag började fundera över hur jag skulle ta mig an min sista tid på arkitektskolan visste jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. Dels för att större delen av projekten i min utbildning varit förlagda till urbana miljöer och jag såg det därför som en möjlighet att arbeta med en annan typ av plats och frågeställningar. LÄS MER