Sökning: "examensarbete arla"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete arla.

 1. 1. Lagerstyrning av emballage med hänsyn till utrymmesbegränsningar : En fallstudie vid Arla Foods Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Carina Isaksson; [2011]
  Nyckelord :Lagerstyrning; optimering; utrymme; platsbrist; beställningsstrategi; lagernivåer; kostnader; mejeri;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Arla Foods mejeri i Linköping. Mejeriet har länge haft problem med höga lagernivåer av emballage som resulterat i stora hanteringssvårigheter och höga kostnader. Syftet med detta arbete är att föreslå en effektivare lagerstyrning med målet att minska de höga lagernivåerna av emballage på mejeriet. LÄS MER

 2. 2. Inventering och riskklassning enligt MIFO fas I vid Arla Foods i Kalmar samt jämförelse mellan MIFO och Amerikanska PA

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Anna Linder; [2011]
  Nyckelord :MIFO;

  Sammanfattning : Det finns idag ca 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. För att karlägga och riskklassa områdena har Naturvårdsverket utformat metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Metoden är indelad i två faser. Fas I består av orienterande undersökning och riskklassning. LÄS MER

 3. 3. Mot ett effektivare materialflöde - En fallstudie vid Arla Foods i Linköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Fredrik Deutgen; Finn Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört vid Linköpings Tekniska Högskola och Arla Foods i Linköping under vårterminen 2009.Arla Foods i Linköping invigdes år 1978 och går under benämningen specialproduktsmejeri. Ett specialproduktsmejeri arbetar i huvudsak med att förädla basprodukter genom att t.ex. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av ensilering med fokus på clostridiesporer i mjölk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Johansson; [2007]
  Nyckelord :ensilage; klostridiesporer; smörsyrasporer; Arla;

  Sammanfattning : To produce milk of good standard the feed for the animals kept for milk production is an important part in the work of quality. This makes it important to feed them with good forage, especially when feeding with silage. The process of making silage is very complex and requires a careful handling to be successful. LÄS MER

 5. 5. Metod för riskbedömning av kemikalier : Ett yttre och ett inre perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis was written for Arla Foods and the result of the thesisserves to gain Arla Foods in its work with chemical hazardous and to bringnew academic results. The thesis aims to create a common methodology forrisk analysis with the handling of chemicals. LÄS MER