Sökning: "examensarbete automation"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden examensarbete automation.

 1. 1. Automatiskt återskapande av produktionsmiljö i lokal utvecklingsmiljö för integrationsutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Kampf; Erik Hellenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har utförts på begäran av Skatteverkets IntegrationCompetency Center (ICC), som arbetar med att bygga systemintegrationeroch öppna API:er, samt tillhandahåller kompetensstöd inom integrationsutvecklingtill andra organisationer inom Skatteverket. Utvecklare på SkatteverketsICC behöver lokala utvecklingsmiljöer motsvarande de produktionsmiljöersom finns för de tjänster som exekveras i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Shared Control for Vehicle Teleoperation with a Virtual Environment Interface

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Björnberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teleoperation has been suggested as a means of overcoming the high uncertainty in automated driving by letting a remote human driver assume control of an automated vehicle when it is unable to proceed on its own. Remote driving, however, suffers from restricted situational awareness and network latency, which can increase the risk for accidents. LÄS MER

 3. 3. SELECTION OF FEATURES FOR ML BASED COMMANDING OF AUTONOMOUS VEHICLES

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sabarish Sridhar; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Reinforcement Learning; Dyna-2 Architecture; Function Approximation; Feature Selection; Machine Learning.; Autonom körning; Förstärkningsinlärning; Dyna-2 Arkitektur; Funktionsapproximering; Attributval; Maskininlärning.;

  Sammanfattning : Traffic coordination is an essential challenge in vehicle automation. The challenge is not only about maximizing the revenue/productivity of a fleet of vehicles, but also about avoiding non feasible states such as collisions and low energy levels, which could make the fleet inoperable. LÄS MER

 4. 4. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av kvalitetsinspektion vid storskalig fordonsproduktion : En fallstudie vid Scania CV

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kristian Gewriye; [2020]
  Nyckelord :automatisk visuell inspektion; automation; fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Graden av automation inom industrin ökar ständigt, inom fordonstillverkning fasas allt fler produktionsnära personal ut till förmån för automatiska system och robotar. På Scanias hyttfabrik i Oskarshamn är stora delar av produktionen automatiserad och det söks ständigt efter nya möjligheter till effektivisering via automation. LÄS MER