Sökning: "examensarbete automation"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden examensarbete automation.

 1. 1. Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv ergonomi; produktutveckling; ergonomi; ergonomisk undersökning;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. Dispense Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johannes Kignell; [2021]
  Nyckelord :Dispensering; Tryckkärl; Flöde; Cepheid; Automation; Covid; Analys; Cad; Simulering;

  Sammanfattning : De automatiserade produktionslinjerna på Cepheid kallas Robal. Robal arbetar dygnet runt för attproducera så många patroner som möjligt. Produktionslinjen består av en grupp av stationer somtillsammans producerar patroner. LÄS MER

 3. 3. Produktanpassning för Automatisk Montering av Belysningsarmatur : Produktanpassning med DFA2 som hjälpmedel för att möjliggöra automatisk montering av en belysningsarmatur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anton Hallström; [2021]
  Nyckelord :DFA; DFA2; automatic assembly; assembly;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar ett projekt som ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utfördes på uppdrag av Nokalux med målet att automatisera monteringen av en belysningsarmatur. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av produktionsprocess Kartläggning hos Hitachi ABB Power Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mamz Shuker; Linn Nielsen; [2021]
  Nyckelord :automation; augmented reality AR ; productivity; quality; safety; ergonomics; investment decisions; automatisering; förstärkt verklighet AR ; produktivitet; kvalitet; säkerhet; ergonomi; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify areas where the present production process can be more effective with the help of automation solutions and how this efficiency can contribute to improved productivity, quality, safety and ergonomics. Today, Hitachi ABB Power Grids has a manual manufacturing process for customized power transformers and seeks to meet a demand that requires a more automated approach. LÄS MER

 5. 5. Minimering av kursavvikelse för bottensugen Weda B600

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robin Sjöberg; Danny Sibo; [2021]
  Nyckelord :Robot; pool cleaner; Weda; Bottensug; robot; poolrengöring; damask; list; Weda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts hos Weda AB gällande deras bottensug B600. Syftet med projektet har varit att åstadkomma en ökning av robotens automationsgrad för att eliminera behovet av övervakning och samtidigt minska robotens operationstid per rengöringscykel. LÄS MER