Sökning: "examensarbete b2b"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden examensarbete b2b.

 1. 1. Creating Value and Identifying Opportunities for Innovation in E-commerce on the B2B Market. : A case study of the distribution and construction industries in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATILDA NORDQUIST; OLIVIA NORLIN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to examine the effect of e-commerce in the B2B market. Focus has been on how customer values and the front end of innovation are affected from a distribution company’s and construction industry’s point of view. LÄS MER

 2. 2. The Challenges of a B2B Market Entry within the Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zacharias Rudberg; Oscar Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Strategy Implementation; Market Theory; Strategy; Industrial Business to Business Marketing; Motor Vehicle Industry; Assembly Tools; Market Entry; Customer Relations; Organizational Alignment; Market Strategy; Marketing Organization; Strategiimplementering; Marknadsteori; Strategi; Industriell Business to Business Marknadsföring; Bilindustrin; Monteringsverktyg; Marknadsingång; Kundrelationer; Organisatorisk samstämmighet; Marknadsstrategi; Marknadsorganisation;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors to consider when implementing a business to business market entry strategy within the automotive industry. The aforementioned is conducted through an exploratory case study at a global industrial firm providing a comprehensive range of products and services within the motor vehicle industry. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas och utvecklas tillit i en förhandlingsprocess? : En studie inom B2B-marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Sjölander; Matilda Östling; [2019]
  Nyckelord :tillit; förhandlingar; B2B; integrativ förhandling; distributiv förhandling;

  Sammanfattning : Titel: Hur skapas och utvecklas tillit i en förhandlingsprocess? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Isabelle Sjölander och Matilda Östling Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden.. LÄS MER

 4. 4. Managing Organizational Factors in Technology Assimilation for Web-based Business to Business E-Commerce

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ERIK ELANDER AMAN; ALEXANDER NAWRAS SUDDEK; [2018]
  Nyckelord :B2B; Web-Based E-Commerce Assimilation; Organizational Change; Technology Assimilation; E-business; Change Management.; B2B; Webbaserad E-handel; Implementation; Teknisk Assimilation; Organisatorisk Förändring; Förändringsledning; Digitala Affärer.;

  Sammanfattning : Introduction: The use of Web-based Business-to-Business E-commerce is increasing, however many companies who previously adopted e-commerce technology have failed to utilize it. Meanwhile, research has mostly focused on quantitative research regarding factors affecting the adoption of e-commerce, leaving a research gap regarding the routinization of the technology. LÄS MER

 5. 5. En strategi som engagerar : En kvalitativ studie om B2B företags möjligheter att skapa kundengagemang i sociala medier 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Damaris Chauca Palma; Mikaela Svensson; [2017]
  Nyckelord :Business-to-business; social media; customer engagement; social media strategy; Business-to-business; sociala medier; kundengagemang; social mediestrategi;

  Sammanfattning : Författare: Damaris Chauca Palma och Mikaela Svensson Handledare: Docent Richard Afriyie Owusu Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Program: Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet, 30 hp. VT 2017. LÄS MER