Sökning: "examensarbete barn som far illa"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete barn som far illa.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke att barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Salma Gesey ; Ly Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurse ability; Nurse experience; Nursing role;

  Sammanfattning : Background: The number of children abused in Sweden has increased in last years. All children have the right to live a safe life and receive a good development during their upbringing. It is important that the child's basic needs are met for the child to have a good development. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikt i förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rongelid Maria; [2016]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; fara illa; etik; anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Självständigt examensarbete angående svenska pedagogers lagstadgade skyldighet att anmäla misstanke om barn som far illa till svensk socialtjänst samt attityder och värderingar kring detta fenomen.... LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten i förskolan, : En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Dahlöf; Liiz Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Förskollärarprogrammet. Titel:                                   Anmälningsplikten i förskolan.                                             En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikten - ett barns yttersta skydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Sjöstedt; [2014]
  Nyckelord :ansvarssyn; barns yttersta skydd; elever som far illa; lärares anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka några lärare vid grundskolans senare års erfarenhet av arbete med elever som far illa och anmälningsskyldighet. Denna information är tänkt att påvisa hur arbetet bedrivs på olika skolor samt vilka brister som finns i skolornas och lärarnas arbete med de utsatta eleverna och i förhållande till socialtjänstlagen. LÄS MER

 5. 5. Barn som far illa : förskollärares rättigheter och skyldigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Skoog; Abbas Kapasi; [2013]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; barn som far illa; socialtjänsten; förskola; förebyggande;

  Sammanfattning : Aldrig har det funnits ett problem som man förstått så väl, och för vilket så litet görs! Enligt svensk lagstiftning är vissa yrkesutövare skyldiga att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa eller vid endast misstanke på detta. Med detta examensarbete ville vi få klart för oss vad vi som blivande förskollärare har för skyldigheter och rättigheter mot dessa barn som far illa av något slag. LÄS MER