Sökning: "examensarbete barnmorskor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden examensarbete barnmorskor.

 1. 1. Barnmorskans stöd till kvinnor i förlossningsarbete : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lina Larsson; Pernilla Tomtlund; [2019]
  Nyckelord :support; concept analysis; midwife; information; presence; labor; Stöd; begreppsanalys; barnmorska; information; närvaro; förlossningsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnan i förlossningsarbete har haft stöd vid sin sida genom alla tider. För att få en så omfattande förståelse som möjligt av begreppet ”stöd till kvinnor i förlossningsarbete” genomfördes en begreppsanalys. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsrädsla : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Camilla Birath; Sofia Edman; [2018]
  Nyckelord :Fear of childbirth; concept analysis; midwife; pregnancy; support; experience; Förlossningsrädsla; begreppsanalys; barnmorska; graviditet; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla drabbar ungefär en femtedel av alla gravida kvinnor och barnmorskor möter dessa i sitt arbete. Syfte: Syftet var att analysera begreppet förlossningsrädsla ur ett barnmorskeperspektiv. Metod: En begreppsanalys med en hybridmodell. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till världen - ett bildspel i klarspråk!

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marlene Ström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktning Textdesign, på Mälardalens högskola. Studiens syfte är att utforska hur informationsmaterial från en myndighet till individer med annat språk än svenska som modersmål kan göras mer lättillgängligt och öka materialets läsbarhet och läsvärde. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors upplevelser av erhållet stöd vid våldsscreening

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Johansson; Michelle Kiwalabye Parma; [2015]
  Nyckelord :midwives; experiences; support; screening for violence; domestic violence; barnmorskor; upplevelser; stöd; våldsscreening; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Titel: Barnmorskors upplevelser av erhållet stöd vid våldsscreening                                                                                              Författare: Emma Johansson och Michelle Kiwalabye Parma                                                                                               Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde                                                                                               Kurs: Examensarbete i Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, RP720A, 15 högskolepoäng                                                                                                   Handledare: Elisabeth Hertfelt Wahn och Stina Thorstensson                                                                                                 Sidor: 19                                                                                                 Månad och år: augusti, 2015                                                                                               Nyckelord: barnmorskor, upplevelser, stöd, våldsscreening, våld i nära relationer.Bakgrund: Våld i nära relation drabbar kvinnor i alla världens länder och alla samhällsklasser. LÄS MER