Sökning: "examensarbete bild och slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete bild och slöjd.

 1. 1. Att förmedla ett hantverk : – ett examensarbete om görande, kunskapsfilosofi och (visionärt) mångfaldsarbete inom trähantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Theo Rosengren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om hur hantverk, trähantverk i synnerhet, behöver en injektion av nya perspektiv för att inte stagnera i framtiden. Projektet handlar om att skapa en lärandesituation/kunskapsmiljö och möte med nästkommande generation hantverkare. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta språkutvecklande i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Andersson; [2015]
  Nyckelord :språkutveckling; bildpedagogik; svenska; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den ökade flyktingströmmen medför ett behov av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. För att klara kunskapskraven skall eleverna kunna använda och förstå ämnesspecifika ord och begrepp, vilket poängteras i Lgr11. LÄS MER

 3. 3. Gör dina egna kartor : undersökning om kartan som metod och kunskapsbyggare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Sandra Kipper; [2014]
  Nyckelord :cartography; craft; handicraft; design; method; methodology; information; communication; map; maps; mapping; workshop; embroidery; kartografi; slöjd; hantverk; design; metod; metodik; information; kommunikation; karta; kartor; kartläggning; workshop; broderi;

  Sammanfattning : På vilka sätt kan kartor hjälpa oss i dagens samhälle? De flesta av oss har tillgång till en karta med GPS när som helst, i våra telefoner. Behöver vi kartan i vårt dagliga liv på andra sätt än genom denna (ganska) exakta positionering? Det är några av frågorna som ställs i detta examensarbete, där kartan undersöks som metod och byggare av kunskap. LÄS MER

 4. 4. Skissande – ett verktyg för idéutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alija Isanovic; [2012]
  Nyckelord :inkubation; metamorfos; abstrakt; konkret; perspek;

  Sammanfattning : SammanfattningI föreliggande examensarbete har jag försökt fördjupa mig konstnärligt och teoretiskt iskissande med avsikten att lyfta upp de viktiga momenten som sker inomskapandeprocessen. Mitt syfte var bland annat att använda skisser som ett verktyg isökandet efter nya idéer men också som ett pedagogiskt verktyg inom ramen för depraktiska skolämnena (bild och slöjd). LÄS MER

 5. 5. "Hej Rektorn!" : en undersökning rörande arbete med elevinflytande inom ramen för bild- och slöjdundervisning

  L3-uppsats, Konstfack/Konstfack

  Författare :Turid Sandin; [2010]
  Nyckelord :bildundervisning; slöjdundervisning; elevinflytande;

  Sammanfattning : Under min utbildning till bildlärare på Konstfack har besökt flera skolor med slitna inne- och utemiljöer. Trots det har jag aldrig erfarit att elever involveras i projekt som rör utformningen av skolan, deras arbetsmiljö. Elevernas möjlighet att påverka sin skolmiljö bottnar i frågor om elevinflytande. LÄS MER